Hoppa till sidans innehåll
Foto: Björn Mossberg

Bli en i teamet och – en bättre seglare

23 JAN 2019 12:50
För tre år sedan genomförde vi en mycket uppskattad satsning för att bredda och vidareutbilda LBS funktionärsstab för kappseglingar. Vi känner nu att tiden är mogen och att det finns intresse för en ny utbildningssatsning.
  • Uppdaterad: 23 JAN 2019 12:51

LBS har många medlemmar och många av oss deltar i kappseglingar. Vi vill gärna erbjuda alla medlemmar utbildning för att bli bättre seglare men också för att, inom klubben, bygga upp en stabil stab av funktionärer för att kunna genomföra tävlingar. För tre år sedan arrangerade vi flera olika kurser tillsammans med Svenska Seglarförbundet, dels en grundkurs med 17 deltagare, dels en seglingsledarkurs och en domarkurs med fyra respektive två LBS-are som deltagare. Klubben vill gärna fortsätta med utbildningsinsatser och vi gör nu ett upprop inför utbildningar som planeras nu under våren 2019.

Vi vill ha med så många av oss som möjligt eftersom vi är övertygade om att man på detta sätt får mer ut av sin segling och samtidigt stärker klubbkänslan. Även om det är en fördel att ha kappseglat tidigare så är det ingen nödvändighet. Utbildningen vänder sig till aktiva seglare, passiva seglare och före detta seglare. Ålder spelar heller ingen roll utan såväl yngre som pensionärer är välkomna. Ett genomgående ”tema” är att deltagarna skall ha roligt och få möjlighet att lära känna andra klubbmedlemmar.

I första omgången inriktas utbildningen på funktionärsutbildning. LBS har alltid varit en uppskattad kappseglingsarrangör av såväl kölbåtseglingar som jolleseglingar. Vi har ambitionen att även fortsättningsvis få både mindre och större arrangemang till Lomma och vill gärna förstärka funktionärsstaben. I sammanställningen längre ner framgår vilka roller som behövs vid ett kappseglingsarrangemang.

Kanske är det någon roll som passar just dig? 

Hör gärna av dig före den 1 februari till:

Stellan Larsson mejladress: This is a mailto link; mobil: 0705-29 28 11

Har du frågor eller synpunkter kan du även kontakta:

Marcus Skogfeldt ordf. i jollekommittén mejladress: This is a mailto link; mobil: 0723-24 07 97

Pär Halleus ordf. kappseglingskommittén mejladress: This is a mailto link; mobil: 0763-46 50 30

 

Funktionärsroller, seglingtävlingar LBS

 Befattning

 Beskrivning

 Tävlingsledare
 (1 person)

 Formell utbildning
 krävs

 Kan delegera de flesta
 arbetsuppgifter

 

 

 Tävlingsledaren är arrangemangets ”VD” och är ansiktet
 utåt i alla officiella frågor och uttalande. Tävlingsledaren är
 alltså ansvarig för hela arrangemanget.

 - Planerar tävlingen, ansvarar för all administration ”på
   land”, dvs det som inte har med vad som händer på vattnet.

 - Leder koordineringsmöten, sitter normalt på kontor under
   tävling. Leder tillsammans med seglingsledaren
   uppföljningsmöte och morgonmöten under tävlingen.

 - Budgetansvarig, och ser till att alla praktiska frågor
   omhändertas

 - Kontakt med sponsorer, media och kommun. Tillser att
   information om tävlingen kommer ut (kan delegeras till
   Media-ansvarig).

 - Ansiktet utåt i alla officiella frågor och ansvarig för hela
   arrangemanget

 - Ansvarig på tävlingsexpeditionen såvida detta inte sköts
   separat av en person under tävlingsledarens tillsyn

 - Rapporterar tillbaka till svenska Seglarförbundet eller
   distriksseglarförbund efter genomförd tävling.

 Seglingsledare
 (1 person)

 Formell utbildning
 krävs

 (kan även vara
 tävlingsledare)

 

 

 

 Leder arbetet på startfartyget. Licens krävs. Kräver stor
 erfarenhet, stor känsla för segling.

 - Ansvarar för alla aktiviteter på sjön och jobbar i
   förberedelsearbetet med Tävlingsledaren.

 - Leder och fördelar arbetet på startfartyget, dvs på vattnet

 - Styr linjeläggning och banläggning, tar tid

 - Ofta med och planerar tävlingen, skriver inbjudan och
   seglingsföreskrifter tillsammans med tävlingsledaren (som
   fastställs dagen inna tävling)

 - Håller skepparmöte och uppföljningsmöte, eventuellt med
   annan funktionär

 Säkerhetsledare
 (1 person)

 Formell utbildning
 krävs

 Ansvarar för säkerheten såväl på land som till sjöss

 - Har kontakt med Räddningstjänst och sjöräddningen

 - Deltar i skepparmöte och uppföljningsmöte

 Besiktningsansvarig

 Formell utbildning
 k
rävs

 Besiktigar båtar i god tid (de tävlande behöver inte
 komma till tävlingen förrän anmälningstiden gått ut)
 för tävling så att anmärkningar kan åtgärdas

 Besättning startfartyg

 Bör ha erfarenhet

 (4 - 5 personer)

 Jollesegling kräver ofta
 fler personer än SM pga
 mångfald av deltagare

 

 

 För protokoll, halar och hissar flaggor, tar tiden,
 skjuter startskott

 - Sköter klassflagga

 - Sköter startflagga

 - kontrollerar tjuvstarter (2 personer)

 - avlossar startpistol

 - ansvarar för startfartyget (1 person)

 - tidtagning

 Linjeläggare

 Bör ha erfarenhet

 (2 personer)

 - Lägger ut startlinjen och mållinje, behjälplig med
   rundningsmärken

 - Behjälplig på banan med bojar, flaggor, signaler mm.

 - Behjälplig med kontroll av tjuvstarter

 Banläggare

 Bör ha erfarenhet

 (2 personer)

 Lägger bojar enligt seglingsledaren

 Besättning säkerhetsbåt

 Bör ha erfarenhet

 (2 personer)

 Kan vara fler vid
 jollesegling pga antal
 deltagare

 - Ser till att vi inte råkar ut för olyckor och håller ett
   vakande öga på seglarna

 - Behjälplig på banan med bojar, flaggor, signaler mm.

 Seglingsdomare

 Formell utbildning krävs

 

 

 Licens och erfarenhet krävs. Närvaro under tävling
 skall följa svenska Seglarförbundets anvisningar

 - Ordförande i protestkommitteen

 - Kan direktdöma på sjön, speciellt vid jolletävlingar

 Logistikansvarig

 (1 person)

 

 - Parkering, båtar och bilar

 - Mätning, sjösättning och upptagning

 - Segel- och båtreparationer

 - Förtöjning och båtbogsering

 - Första hjälp

 Personal race office

 (tävlingsledaren kan
 eventuellt hantera
 uppgifterna)

 

 Det officiella stället för tävlingen

 - Hjälper Tävlingsledaren på kontoret

 - Information, utdelning av seglingsföreskrifter och
 trycksaker, sköter anslagstavla.

 - Sköter resultatlista och deltagarförteckning
   (skall ha erfarenhet och kunna programmet)

 - Tar emot protester

 - Inkvartering, väderleksrapporter

 Klubbmästare

 (1 person)

 

 - Leder och planerar arbetet med förplägnad till
   deltagarna

 - Ansvarar för den sociala delen av tävlingen

 - Ansvarar för fester och prisutdelning

 - Ansvarar för att matpaket och att drycker ges till tävlande
   och arrangörer

 Övrig personal

 (flertal beroende av
 deltagarantal och
 tävlingslängd)

 

 - Inköp av mat och dryck

 - Tillagning och utspisning

 - Renhållning i anslutning till utspisning och
   nyttjandet av klubblokalen

 - Teknisk hjälp med högtalare och eventuell
   AV-utrustning

 - Ordnar mötes- och utspisningstält vid behov

 Ansvarig för Media

 - Tillser att annonsering och information om
   tävlingen kommer ut till deltagarna

 - Tillser att sponsorinformation exponeras


  

Skribent: Leif Sundbäck
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Lommabuktens SK - Segling
Box 12
23421 Lomma

Besöksadress:
Ankarplatsen 1
23433 Lomma

Kontakt:
Tel: 040413016, 0707411310
E-post: This is a mailto link