Hoppa till sidans innehåll

Valberedning


Lommabuktens Seglarklubb bygger i grunden på ideellt arbetande medlemmar. Genom det ideella engagemanget kan vi hålla kostnaderna nere samtidigt som verksamhet och anläggningar utformas på det sätt som vi som medlemmar vill. 

Detta ställer samtidigt krav på att vi kan rekrytera ideella krafter bland medlemmarna, som lägger ner tid och engagemang för föreningen. Eftersom klubbens verksamhet är omfattande och dessutom en viktig del av Lomma kommuns ansikte utåt behövs många funktionärer med varierande kunskap och intresse. Vid senaste årsmötet utsågs ca 60 medlemmar som funktionärer i styrelse, kommittéer, revision och valberedning.

Valberedningen utses på årsmötet och har medlemmarnas uppdrag att till nästkommande årsmöte lämna förslag på klubbens funktionärer. Därefter är det medlemmarna som fattar beslut enligt valberedningens förslag eller kommer med egna förslag. Ambitionen hos valberedningen är att presentera ett förslag som har god förankring så att förslaget kan antas i sin helhet.

För att kunna presentera ett väl underbyggt förslag på årsmötet vill vi i valberedningen engagera medlemmar i processen. Som medlem i föreningen har du möjlighet att nominera kandidater till föreningens förtroendeposter. Det innebär också att du kan nominera dig själv om du har möjlighet och vill engagera dig djupare som medlem i klubben.

För att få en bra sammansättning är vi i valberedningen också intresserade av dina synpunkter på hur klubbens verksamhet fungerar och framförallt hur du tycker att den kan utvecklas och bli bättre.

Valberedningsarbetet är inte en aktivitet som enbart sker direkt inför stundande årsmöte utan pågår under hela året. Valberedningen är aktiv under hela 2017 och träffar medlemmar i föreningens olika aktiviteter.

Valberedningens sammansättning bör avspegla hur medlemsfördelningen ser ut. Glädjande är att vi numera har tre engagerade kvinnor med. Detta tror vi kan bidra till att vi kan engagera fler kvinnor och därmed bredda och förbättra Lommabuktens Seglarklubbs verksamhet.

Därför - vänta inte utan känn dig mycket välkommen att kontakta mig eller någon annan i valberedningen. 

Per Kroon
Sammankallande i valberedningen

 

Valberedning säsongen 2017:

Per Kroon (sammankallande)

0705-86 45 27

This is a mailto link

Birgitta Jensen

040-46 06 38

This is a mailto link

Karl-Gustav "Putte" Holmqvist

040-41 20 49

This is a mailto link

Lis Peters

040-41 20 58

mona-lis.peters@sandvik.com

Mats Carselid

040-41 30 71

This is a mailto link

Mats Jensen

0705-49 44 31

This is a mailto link

Stina Stensson

0705-79 87 88

This is a mailto link

Ulf Nilsson

0706-19 45 99

This is a mailto link

Uppdaterad: 30 AUG 2017 13:41
Skribent: Per Kroon / Andres Asu
Epost: This is a mailto link

H-båt SM 2018 Lomma Lommabuktens Seglarklubb LBS

 

Båtbottentvätt med kran på Varvstorget

Hamninfo / ÖversiktGästhamnInformation från våra sponsorer

Svenska Sjö

Postadress:
Lommabuktens SK - Segling
Box 12
23421 Lomma

Besöksadress:
Ankarplatsen 1
23433 Lomma

Kontakt:
Tel: 040-41 30 16, 0707-41 13 10
E-post: This is a mailto link