Hoppa till sidans innehåll

Torsdagsseglingar 2013


Välkommen till LBS klubbseglingar! Våra seglingar riktar sig till alla, från nybörjare till erfarna rävar, inkl juniorer, familjer, penisonärer och taggade båtteam. Sedan många år är vi den klubb i sydsverige som har störst bredd och lockar flest båtar! Efter varje segling serveras fika med trevligt eftersnack samt inte minst sker lottdragning med fina priser. Varje deltagande båt har en lott.

Tveka inte att prova på att delta - med egen båt eller varför inte som gast, kom ned till klubbhuset så hittar du båtar som behöver fler gastar. Du kan också få kappseglingshjälp ombord på din egen båt av någon mer erfaren kappseglare. Tala med Patrik Kjell eller Lasse i kansliet så försöker seglingskommitteen att hitta en båt eller mentor. Du kan också maila till This is a mailto link så skall vi så snabbt som möjligt komma med ett förslag.

 

Resultat från senaste torsdagssegling 

 

Målgång 130605

Spännande målgång i vacker solnedgång den 5/6. Endast någon minut skiljde mellan de 10 första båtarna!

 

Myggan spikade 

 Myggan spikade den 16/5 efter fin spurt i den byiga ostvinden (8-14m/s)

 

Zamba 3a

Fin 3:e plats den 16/5 för Maxi 84 Zamba

 

Information & föreskrifter för torsdagsseglingar 2013

Rev C 130507/JW

 

Här beskriver vi information och föreskrifter för våra kvällseglingar. Detta är en del i den uppföljning av tips som inkommit för hur öka intresset ytterligare. "Det måste bli enklare att veta vad som gäller" & ”Vi måste locka fler båtar”. Även om vi oftast har fler båtar på torsdagsseglingarna än våra grannklubbar så kan allt bli bättre.

 

Huvudnyhet 2013

Under 2013 kör vi jaktstart på alla våra torsdagssegllingar fram till och med semesteruppehållet. Det finns ett antal fördelar:

-      Mindre stress i starten.

-      Mindre/långsammare båtar störs inte i starten av större.

-      Spännande målgång – först i mål vinner.

-      Enkelt för åskådare (och seglare) att förstå.

-      Ingen lång väntan i klubbhuset på resultatberäkning.

-      Detta är ett framgångsrikt koncept som testas av fler och fler arrangörer.

 

Efter semsteruppehållet görs sedan görs en kort utvärdering inför Augusti-September om vi fortsätter med jaktstart inklusive eventuella justeringar av upplägg och starttider. Mer info om vad jaktstart innebär finner ni nedan.

 

Anmälan

Anmälan sker inför seglingen på anslagstavla i klubbhuset. Normalt sätts anmälningslistan upp några dagar innan seglingen. Ange Båtnamn, båttyp, segelnr, SRS-tal, rorsman och ev anmärkning (tex US). Anmälan skall ske senast 30 minuter innan första start, dvs normalt kl 18 (September: kl 17.30)

 

Ansvarsförsäkring

Deltagande båt måste vara ansvarsförsäkrad. Detta ingår normalt i din båtförsäkring.

 

Bana

Banan utgörs av triangelbana som kan seglas antingen medurs (röd bana) eller moturs (grön bana). Banalternativ anges med flagga kl 18.15.

Röd bana:

Startlinje mellan flagga och boj SV piren.

Babordsrunding av alla märken:

NV boj "Habo" (ca 1 NM NV om start linje)

SV boj "Spillepengen" (ca 1 NM syd om NV boj)

Flagga SV startlinjen (ca 1 NM SO om SV boj)

NV boj "Habo"

Mål/SV startlinjen

Grön bana:

Startlinje mellan flagga och boj NV piren

Styrbordsrundning av alla märken:

SV boj "Spillepengen"

NV boj "Habo

Flagga NV startlinjen

SV boj "Spillepengen"

Boj NV startlinjen

Mål/SV starttlinjen

 

Torsdagsbana

Regler

Seglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Klicka på länken så hittar en du en sammanfattning för nybörjare: Viktigaste regler

Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning.

Segling utan spinnaker

Anmälan för segling utan spinnaker kan göras samma dag som seglingen sker . Notera detta på anmälningslistan senast kl 18.

SRS-tal för US skiljer för olika båtar och framgår av SRS tabellen eller

SRS-mätbrev.

 

Starttid & målgång

Var och en får en egen starttid som är uträknad med hänsyn till båtens SRS tal och beräknad seglingstid. På sätt blir starten mindre stressande och målgången desto mer spännande för såväl deltagare som åskådare. Placeringarna bestäms helt av din målgång. Är du femte båt i mål blir du femma även efter korrigerad tid pga att SRS korrigeringen bestämde din starttid - "långsammast" startar först, dvs ca kl 18.30.

 

Starttiderna finns anslagna i klubbhuset  samt på hemsidan. Notera att i September så startar seglingarna 30 min tidigare. 

 

Ni finner er starttid genom att titta i den  anslagna tabellen som kallas ”Starttider”.

 

De flesta av LBS torsdagsseglare finns efter hand med i tabellen. Se nedan 

 

Skulle ni inte finnas med i tabellen, eller har ett annat/ändrat SRS-tal än i tabellen (tex US) så får ni gå in i ”SRS-listan”

 

Välj den starttid i SRS-listan som är närmast ert SRS tal. Normal avrundning till närmast hundradel. Hamnar mitt emellan två tal, avrundar man till det jämna. Tex avrundas 1,285 till 1,28 samt 1,295 till 1,30.

   

Starta på utsatt tid. Synka med GPS, mellanvågstid eller klockan i klubbhuset

 

Starttornet kontrollerar er start. Vid första båts starttid skuts ett skott

     

Tjuvstart signalleras med en tutsignal samt flagga X ("finska flaggan").

Vid tjuvstart skall båten vända tillbaka helt på startsidan av startlinjen och starta om på rätt tid. 

Båt som vänder tillbaka är väjningsskyldig för andra båtar tills den har startat om.

Om båten inte startar om och tjuvstarten är mindre än 5 minuter så bestraffas båten med 5 minuters tilägg.

Tjuvstart mer än 5 minuter bestraffas med DSQ.

 

Resultat bestäm av din placering vid målgång. Först i mål vinner!

 

Starttider 130905 bokstav

 

 

     

 

SRS tabell sept 

 

Maxtid

Maxtiden för målgång är kl 20.40. För de avslutande höstseglingarna är maxtid för målgång kl 20.10. Båt som inte gått i mål innan maxtiden får DNF (Did not finnish). För att undvika att ett flertal båtar inte klarar maxtiden vid svag vind så tillämpas banavkortning. Se nedan.

 

Instruktioner för avkortning av klubbseglingsbana

När kortas banan?

Bankortning beslutas av domarteamet på piren om första båts rundning av den yttre startbojen (startflaggan/vakaren) efter ett varv sker senare än kl 19.30 (kl 19 för de 3 sista höstseglingarna).

Hur sker målgång vid avkortning?

Målgång vid bankortning sker i samband med att båten rundar yttre startboj som om den skulle fortsätta på nästa ben. Mållinjen utgörs av tänkt linje mellan yttre startboj och domartornet.

Hur signaleras avkortning?

Avkortning av bana signaleras genom att ett målskott skjuts vid första båts målgång samt genom hissning av flagga S (Blå rektangel på vit bakgrund). Flaggan hissas kl 19.30 (höst kl 19) vid bankortning  enligt ovan.

Frågor?

Om domarteamet är osäkra på hur hantera läget, ring den som är seglingsansvarig för kvällen.

 

Uppdaterad: 08 JUN 2016 02:31 Skribent: Johan Wickman

Postadress:
Lommabuktens SK - Segling
Box 12
23421 Lomma

Besöksadress:
Ankarplatsen 1
23433 Lomma

Kontakt:
Tel: 040413016, 0707411310
E-post: This is a mailto link