Hoppa till sidans innehåll

Torsdagsseglingar 2017


Välkommen till torsdagsseglingar! Våra seglingar riktar sig till alla, från nybörjare till erfarna rävar, inklusive juniorer, familjer och pensionärer. Sedan många år är vi den klubb i sydsverige som har störst bredd och lockar flest båtar. Efter varje segling serveras fika med trevligt eftersnack samt inte minst sker lottdragning med fina priser. Varje deltagande båt har en lott.

Torsdagsseglingarna 2017 startar den 4/5. Sista torsdagssseglingen för säsongen planeras bli den 14/9 eller 21/9.

Tveka inte att prova på att delta - med egen båt eller varför inte som gast, kom ned till klubbhuset så hittar du båtar som behöver fler gastar. Du kan också få kappseglingshjälp ombord på din egen båt av någon mer erfaren kappseglare. Tala med Pär Halléus eller Lasse i kansliet så försöker seglingskommitteen att hitta en båt eller mentor. Du kan också maila till This is a mailto link så skall vi så snabbt som möjligt komma med ett förslag.

LBS start1

1:a start 11/9 2014

LBS start 2

2:a start 11/9 2014

Målgång 130605

Spännande målgång i vacker solnedgång den 5/6, 2013. Endast någon minut skiljde mellan de 10 första båtarna!

Information & föreskrifter för torsdagsseglingar 2017

Rev A4 170419/UN

Välkommen till LBS torsdagsseglingar! Våra seglingar riktar sig till alla, från nybörjare till erfarna rävar, inklusive juniorer, familjer och pensionärer. Sedan många år är vi den klubb i sydsverige som har störst bredd och lockar flest båtar. Efter varje segling serveras fika med trevligt eftersnack samt inte minst sker lottdragning med fina priser. Varje deltagande båt har en lott.

Torsdagsseglingarna 2017 startar Torsdagen den 4/5. Sista torsdagssseglingen för säsongen planeras bli den 21/9. Nytt för i år är att vi kommer att tillåta sk Shorthanded segling på Torsdagarna, dvs max 2 personer ombord.

Tveka inte att prova på att delta - med egen båt eller varför inte som gast, kom ned till klubbhuset så hittar du båtar som behöver fler gastar. Du kan också få kappseglingshjälp ombord på din egen båt av någon mer erfaren kappseglare. Tala med Pär Halleus, Ulf Nilsson, Mats Carselid, Johan Wickman eller Lasse Jörnvi på kansliet så försöker seglingskommitteen att hitta en båt eller mentor. Du kan också maila till This is a mailto link så skall vi så snabbt som möjligt komma med ett förslag.

Här följer information och föreskrifter för våra kvällseglingar. Detta är en del i den uppföljning av tips som inkommit för hur öka intresset ytterligare. "Det måste bli enklare att veta vad som gäller" & ”Vi måste locka fler båtar”. Även om vi oftast har fler båtar på torsdagsseglingarna än våra grannklubbar så kan allt bli bättre.

Under 2017 alternerar vi mellan fleetstart & i jaktstart varannan vecka. Dvs samma upplägg som 2016. Se schemat på webben eller anslagstavlan Som tumregel gäller jämn vecka Jaktstart samt Udda vecka Fleetstart.   

Det finns ett antal fördelar med jaktstart:

 • Mindre stress i starten, varje båt har en egen starttid
 • Mindre/långsammare båtar störs inte i starten av större.
 • Spännande målgång – först i mål vinner.
 • Enkelt för åskådare (och seglare) att förstå.
 • Ingen lång väntan i klubbhuset på resultatberäkning.
 • Detta är ett framgångsrikt koncept som testas av fler och fler arrangörer.

Men självfallet finns också fördelar med fleet start:

 • Spännande starter.
 • Mer taktisk första kryss.
 • Träning inför större regattor med fleet start.
 • Tillfredställer de som är mer konservativa.
 • Även kul för nybörjare som snabbt lär sig vikten av att segla i fri vind. Även en mer försiktig start kan man efter ett par smarta slag hitta bra spår. Detta är en kul del av kappseglingen.

Anmälan

Anmälan sker inför seglingen på LBS webben. Efteranmälan kan göras till seglingsansvarig, dock senast kl 18.00. Ange Båtnamn, båttyp, segelnr, SRS-tal, rorsman och ev anmärkning (tex US eller SH). Anmälan skall ske senast 30 minuter innan första start, dvs normalt kl 18 men i September anmälan senast kl 17.30

Ansvarsförsäkring

Deltagande båt måste vara ansvarsförsäkrad. Detta ingår normalt i din båtförsäkring.

Bana

Banan utgörs av triangelbana som kan seglas antingen medurs (röd bana) eller moturs (grön bana). Banalternativ anges med flagga kl 18.15.

Röd flagga/bana:

 • Startlinje mellan två bojar SV piren.
 • Babordsrunding av alla märken:
 • NV boj "Habo" (ca 1 NM NV om start linje)
 • SV boj "Spillepengen" (ca 1 NM syd om NV boj)
 • Boj SV startlinjen (ca 1 NM SO om SV boj)
 • NV boj "Habo"
 • Mål/SV startlinjen

Grön flagga/bana:

 • Startlinje mellan två bojar NV piren
 • Styrbordsrundning av alla märken:
 • SV boj "Spillepengen"
 • NV boj "Habo
 • Boj NV startlinjen
 • SV boj "Spillepengen"
 • Boj NV startlinjen
 • Mål/SV starttlinjen

Se banskiss nedan. Skriv gärna ut ett exemplar av banan och ha det i båten.

Torsdagdsbana2015

Positioner för klubbseglingsbojar

Notera att positionerna är ungefärliga. Bojarna kan dragga något pga ström, vågor etc.

LBS boj norra startlinjen         N 55.40,61 E 13.03,01

LBS boj södra startlinjen        N 55.40,42 E 13.03,17

LBS boj NV ”Habo”                 N 55.41,01 E 13.01,39

LBS boj SV ”Malmö”                N 55.39,90 E 13.01,31

 Banval jpg

Regler

Seglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Klicka på länken så hittar en du en sammanfattning för nybörjare: Viktigaste regler

Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning.

Segling utan spinnaker

Anmälan för segling utan spinnaker kan göras samma dag som seglingen sker. Notera detta på anmälningslistan senast kl 18. Markera med US.

SRS-tal för US (undanvindssegel) skiljer för olika båtar och framgår av SRS tabellen eller SRS-mätbrev.

Twohanded

Man kan också delta med endast 2 personer ombord och då använda sitt shorthanded SRS tal. Skriv SH i anmärkningsfältet på anmälan.

Starttid & målgång

Jaktstart:

Var och en får en egen starttid som är uträknad med hänsyn till båtens SRS tal och beräknad seglingstid. På sätt blir starten mindre stressande och målgången desto mer spännande för såväl deltagare som åskådare. Placeringarna bestäms helt av din målgång. Är du femte båt i mål blir du femma även efter korrigerad tid pga att SRS korrigeringen bestämde din starttid - "långsammast" startar först, dvs ca kl 18.30.

Starttiderna finns anslagna i klubbhuset  samt på hemsidan starttider. Notera att i September så startar seglingarna 30 min tidigare. 

Ni finner er starttid genom att titta i den  anslagna tabellen (se appendix)

Välj den starttid i SRS-listan som är närmast ert SRS tal. Normal avrundning till närmast hel eller halv hundradel. Tex avrundas 1,017 till 1,015 samt 1,331 till 1,330. 
Starta på utsatt tid. Synka med GPS, mellanvågstid eller klockan i klubbhuset.
Starttornet kontrollerar er start. Vid första båts starttid skuts ett skott.

Tjuvstart signalleras med en tutsignal samt flagga X ("finska flaggan").
Vid tjuvstart skall båten vända tillbaka helt på startsidan av startlinjen och starta om på rätt tid. 
Båt som vänder tillbaka är väjningsskyldig för andra båtar tills den har startat om.

Om båten inte startar om och tjuvstarten är mindre än 2 minuter så bestraffas båten med 5 minuters tillägg.
Tjuvstart mer än 2 minuter bestraffas med DSQ.
Resultat bestäms av din placering vid målgång. Först i mål vinner!

Segla sportsligt och respektera reglerna. Obs, vid jaktstart får inte båt med senare starttid störa, t ex luffa eller vindskugga, båt med tidigare starttid inför dennes start.

Maxtid

Maxtiden för målgång är kl 20.40. För de avslutande höstseglingarna är maxtid för målgång kl 20.10 .  Båt som inte gått i mål innan maxtiden får DNF (Did Not Finish). Detta är en ändring av KSR 35. För att undvika att ett flertal båtar inte klarar maxtiden vid svag vind så tillämpas banavkortning. Se nedan.

Fleet start

Seglas normalt udda vecka. Se schema.

Signaleras kl 18.15 med flagga ”F”.

Startproceduren omfattar två starter:

 • Start 1: båtar med SRS tal lägre än 0,938
 • Start 2: båtar med SRS 0,938 eller högre

Varje start sker enligt följande

 • 5 min innan start, varningssignal (skott och flagga)
 • 4 min innan start, förberedelse signal (skott och flagga)
 • 1 min innan start, tutsignal
 • 0 min, start (skott, flagga tas ned) 

Varningssignal för start 1 ges normalt kl 18:25 (17:55 för September)
Varningssignal för start 2 ges normalt 5 min efter startskott för start 1
Båtar i start 2 får inte störa start 1 båtar inom startområdet efter deras varningssignal.

Instruktioner för avkortning av klubbseglingsbana

När kortas banan?

Bankortning beslutas av domarteamet på piren om första båts rundning av den yttre startbojen (startflaggan/vakaren) efter ett varv sker senare än kl 19:30 (kl 19:00 för de 3 sista höstseglingarna).

Hur sker målgång vid avkortning?

Målgång vid bankortning sker i samband med att båten rundar yttre startboj som om den skulle fortsätta på nästa ben. Mållinjen utgörs av tänkt linje mellan yttre startboj och domartornet.

Hur signaleras avkortning?

Avkortning av bana signaleras genom att ett målskott skjuts vid första båts målgång samt genom hissning av flagga S (Blå rektangel på vit bakgrund). Flaggan hissas kl 19:30 (höst kl 19:00) vid bankortning  enligt ovan.

Frågor?

Om domarteamet är osäkra på hur hantera läget, ring den som är seglingsansvarig för kvällen.


Tävlingsansvarig gör:

 1. Hämtar 2-3 vete-/kanellängder hos hembageriet, skrives upp i deras pärm och signeras.
 2. Förbereder skott & flaggor.
 3. Kokar 2-3 termosar kaffe. Dukar fram koppar mm, vid vackert väder gärna utomhus.
 4. Fixar lämpligt lotteripris. Antingen från eget företag eller kontakt, annars hämta något lämpligt i båtbutiken. Krisar det har kansliet alltid något i gömmorna.
 5. Efter segling genomförs lotteri. Kortlek finnes på kansliet.
 6. Fyller diskmaskinen, startar denna samt släcker och stänger klubbhuset.

Domare/Piren gör:

 1. Kollar i god tid vilken sorts start det är vid gällande segling. Fleet- eller Jaktstart.
 2. Hämtar ut startväska och flaggor i klubbhuset.
 3. Väljer röd eller grön bana beroende på vindriktning.
 4. Ansvarar för att starttid blir korrekt. GPS klocka finns på kansliet.
 5. Ansvarar för signalflaggor och signaler fungerar. Inplastad manual finnes i väskan.
 6. Kontrollerar seglingen och målgången. Vid lite vind avkorta banan.
 7. Noterar tidpunkt för målgångarna.
 8. Lämnar målprotokoll till Johan Wickman eller annan i seglingskommittén.
 9. Återställer flaggor och startväska i klubbhuset. Starttväska återställs på anvisad plats.

 

Minsta problem eller ??  V. v. kontakta torsdagssansvariga i seglinskommitteen:

Pär Halléus, mobil: 0763 46 50 300

Ulf Nilsson, mobil 0706 19 45 99

Mats Carselid mobil 0709 21 72 27

eller 

Sammankallande för Seglingskommitteen:

Johan Wickman, mobil 0705 95 13 93

 

Uppdaterad: 08 FEB 2018 21:47 Skribent: Johan Wickman
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Lommabuktens SK - Segling
Box 12
23421 Lomma

Besöksadress:
Ankarplatsen 1
23433 Lomma

Kontakt:
Tel: 040413016, 0707411310
E-post: This is a mailto link