Hoppa till sidans innehåll

Bottenslipning

20 MAR 2014 18:38
Viktigt att detta följs när ni slipar/skrapar bottenfärg på er båt.
  • Uppdaterad: 21 MAR 2014 12:40

Tänk på miljön när Du vårrustar båten

Var speciellt uppmärksam på att inte förorena den nya landplatsen. Att skrapa av bottenfärg eller bottenslipa utan att nogsamt samla upp detta avfall är att betrakta som miljöfarlig verksamhet. Föroreningar kan ge mycket höga saneringskostnader för LBS.

 

Enligt LBS föreskrifter, se ABC for LBS, står:

l. Vid skrapning, slipning och målning av båtar ska marken täckas i görligaste mån så att färgspill kan omhändertas. Torrslipning av bottenfärg är acceptabelt endast om effektivt filter nyttjas som förhindrar spridning av hälsovådligt slipdamm. Våtslipning med marktäckning rekommenderas.Tänk på miljön samt din och dina båtgrannars hälsa.

m. Vid blästring eller målning inom hamnens anläggning måste Du tillse att ingen annan båt eller utrustning kommer till skada.

n. Färgburkar, olja och andra kemikalier får ej lämnas kvar under båten eller på uppställningsplatsen.

o. Avfall och farligt avfall, t.ex. färgrester, förbrukad konserveringsvätska, olja och slipdamm uppsamlat i filter, skall lämnas i boxarna på uppläggningsplatsens miljöstation enligt skyltarna.

 

Den tidigare landplatsen visade sig vara mycket förorenad, vilket medfört en stor merkostnad för sanering. LBS har hittills sluppit stå för kostnaden med hänvisning till historiska förhållanden och att t ex fiskebåtar ibland underhölls på platsen samt att det förekom föroreningar från viss galvaniserings-verksamhet i anslutning till den gamla eternitfabriken. Med den nya landplatsen finns ingen ”gammal historia” att falla tillbaka på.

Prover som tagits på nya landplatsen har hittills varit relativt bra. Den ökande miljömedvetenheten kring båtlivet gör att kommunen framöver kan förväntas ta stickprover. Om man då hittar föroreningar kan kostnaderna bli mycket omfattande för LBS. Det vill vi absolut undvika. Dessutom vill LBS värna om och bidra till en god miljö i Lomma.

Olika alternativ för att minska behovet av giftiga bottenfärger håller på att tas fram. Ett alternativ kan vara en duk som används vid den permanenta förtöjningsplatsen, se www.cleanboatprotector.se

 

Lomma 12 mars 2014      

LBS Styrelsen

Skribent: Björn Skarin

Postadress:
Lommabuktens SK - Segling
Box 12
23421 Lomma

Besöksadress:
Ankarplatsen 1
23433 Lomma

Kontakt:
Tel: 040413016, 0707411310
E-post: This is a mailto link