Hoppa till sidans innehåll

Information om ny tvättplatta och båtkran på Varvstorget

12 APR 2017 10:51
Båtkranen och båttvätten på Varvstorget är nu på plats och kommer att börja användas under våren och sommaren för att vara i full drift till hösten.
  • Uppdaterad: 25 JUL 2017 16:35

Bakgrunden till nya kranen med tvättplatta är att båtbottentvätt räknas som miljöfarlig verksamhet. Lomma kommun tillsammans med LBS har fått uppmaning av myndigheter att se till att båtar i Lomma hamn bottentvättas på ett ur miljöperspektiv riktigt sätt. 

För att bottentvätta båtar målade med antifoulingfärg krävs att man kan ta hand om och rena allt spolvatten med färgrester. Detta går inte att lösa praktiskt på t ex LBS landplats. Det tas kontinuerligt markprover på landplatsen för mäta halten av ämnen som kan härledas till spolning av båtbottnar.

Lomma kommun och LBS har gemensamt arbetat fram lösningen med fast kran, tvättplatta och reningsanläggning som den mest flexibla, effektiva och ekonomiskt fördelaktiga för båtägarna i Lomma hamn.

Den primära användningen av anläggningen kommer vara under upptagningsperioden då alla båtar ska bottentvättas innan vinterförvaring på land.

I praktiken kommer det gå till ungefär så här på hösten:

  • Innan lyft för transport till landplatsen ska båten lyftas och tvättas på tvättplattan
  • Efter tvätt sätts båten ned i vattnet igen alternativt på egen båtvagn som direkt kan rullas bort från tvättplattan
  • Lyft för vidare transport till landplatsen görs därefter precis som tidigare med hjälp av kranbil, den fasta kranen är ej tänkt att användas till detta
  • Tvätt och lyft för transport behöver ej ske i omedelbar anslutning till varandra, det kan vara någon vecka däremellan.
  • Mindre motorbåtar på trailer ska också använda tvättplattan för bottentvätt, detta görs på tider när kranen ej används

En fast kran ger också fördelen att man även mitt i båtsäsongen kan få sin båt upplyft och bottentvättad för att få bort oönskad beväxning. Resultatet blir en bränsle- och miljöbesparande effekt för motorbåtar och en farthöjande effekt för segelbåtar. Regelbunden båtbottentvätt minskar också behovet av att använda bottenfärger mot påväxt och därmed finns möjlighet att använda mindre färgmängd eller färg med lägre gifthalt.

Lomma kommun äger och är huvudman för kranen, tvättplattan och reningsanläggningen. LBS kommer att hantera driften dvs lyft och tvätt av alla hamnens båtar, även de båtar som inte ligger på LBS platser eller där ägarna är LBS medlemmar. Utbildning av kranförare och tvättare pågår just nu. Högtryckstvättar av professionell typ kommer att införskaffas av LBS.

Avtalsförhandlingarna mellan LBS och Lomma kommun avseende driftsavtalet är i stort sett klara. LBS kommer att ta en del av kommunens räntekostnader för anläggningen, vårt årliga arrende kommer därmed att stiga något. 

Vi räknar inledningsvis med att lyfta och tvätta två båtar i timmen. En första prislista som ska gälla säsongen 2017 är under bearbetning. Kostnaden för lyft och tvätt för LBS-medlem kommer initialt troligen ligga kring 500 kr för en båt 30 fot/3,5 ton. Prislistan kommer revideras till årsmötet i november baserat på första säsongens praktiska erfarenheter och konstaterad tidsåtgång för lyft/tvätt.

Kranen skall också göras tillgänglig mot ersättning för sportbåts- och kappseglare. Likaså skall kranen kunna nyttjas av Sjöräddningen och Räddningstjänsten.

Kranen får endast användas av utbildad och certifierad personal, annars gäller inte våra försäkringar.

Skribent: Tommy Liljenberg / Andres Asu
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Lommabuktens SK - Segling
Box 12
23421 Lomma

Besöksadress:
Ankarplatsen 1
23433 Lomma

Kontakt:
Tel: 040413016, 0707411310
E-post: This is a mailto link