Hoppa till sidans innehåll

Valberedning


Lommabuktens Seglarklubb bygger i grunden på ideellt arbetande medlemmar. Genom det ideella engagemanget kan vi hålla kostnaderna nere samtidigt som verksamhet och anläggningar utformas på det sätt som vi medlemmar vill. 

Detta ställer samtidigt krav på att vi kan rekrytera ideella krafter bland medlemmarna, som lägger ner tid och engagemang för föreningen. Eftersom klubbens verksamhet är omfattande och dessutom en viktig del av Lomma kommuns ansikte utåt behövs många funktionärer med varierande kunskap och intresse. Vid varje årsmöte utses ca 60-talet medlemmar som funktionärer i styrelse, kommittéer, revision och valberedning.

Valberedningen utses också på årsmötet och har medlemmarnas uppdrag att till nästkommande årsmöte lämna förslag på klubbens funktionärer. Därefter är det medlemmarna som fattar beslut enligt valberedningens förslag eller kommer med egna förslag. Ambitionen hos valberedningen är att presentera ett förslag som har god förankring så att förslaget kan antas i sin helhet.

För att kunna presentera ett väl underbyggt förslag på årsmötet vill vi i valberedningen engagera medlemmar i processen. Som medlem i föreningen har du möjlighet att nominera kandidater till föreningens förtroendeposter. Det innebär också att du kan nominera dig själv om du har möjlighet och vill engagera dig djupare som medlem i klubben.

För att få en bra sammansättning är vi i valberedningen också intresserade av dina synpunkter på hur klubbens verksamhet fungerar och framförallt hur du tycker att den kan utvecklas och bli bättre.

Valberedningsarbetet är inte en aktivitet som enbart sker direkt inför stundande årsmöte utan pågår under hela året. Valberedningen är aktiv under hela säsongen och träffar medlemmar i föreningens olika aktiviteter.

Valberedningens sammansättning bör avspegla hur medlemsfördelningen ser ut. Glädjande är att vi numera även har engagerade kvinnor med. Detta tror vi kan bidra till att vi kan locka fler kvinnor som funktionärer och därmed bredda och förbättra Lommabuktens Seglarklubbs verksamhet.

Därför - vänta inte utan känn dig mycket välkommen att kontakta oss i valberedningen när som helst. 

Valberedning säsongen 2021:

Lis Peters (sammankallande)

040-41 20 58

mona-lis.peters@sandvik.com

Birgitta Jensen

040-46 06 38

This is a mailto link

Christer Persson

   

Mats Jensen

0705-49 44 31

This is a mailto link

Nicklas Ottosson

 

This is a mailto link
Uppdaterad: 06 DEC 2020 22:27 Skribent: Leif Sundbäck
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Lommabuktens SK - Segling
Box 12
23421 Lomma

Besöksadress:
Ankarplatsen 1
23433 Lomma

Kontakt:
Tel: 040413016, 0707411310
E-post: This is a mailto link