Snärtan, LBS H-båt

Snärtan är H-båten som alla intresserade LBS medlemmar ska ha glädje av och har tillgång till.

  • Jolleseglare som vill prova på kappsegla med kölbåt ska kunna låna henne.
  • Man ska kunna segla torsdagssegling (ev med erfaren mentor ombord, om man vill).
  • Man ska kunna låna henne för några dagars seglats i Öresund.

Båten kommer att utrustas för tursegling med spritkök, enkel pentryutrustning, säkerhetsutrustning mm som man får kvittera ut när man skall segla på tur.

Vår förhoppning är att Snärtan ska användas så mycket som möjligt och att alla som använder henne ska vårda henne ömt.

Snärtan ska vara allas båt och allas ansvar.

Om du har frågor eller undringar om och kring Snärtan så skicka ett mail till:

  Riccardo Repetto: riccardo.repetto@sandvik.com

Uppdaterat 2024-05-13

leif Sundbäck