Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy

Uppdaterad: 19 apr 2018
Skribent: Björn Mossberg / Andres Asu
E-post: info@lbs.nu

 

Lommabuktens Seglarklubb kommunikationspolicy, fastställd på vårmötet 2018-04-19

Vi bedriver tillsammans verksamhet som är av intresse för många, såväl enskilda individer som grupper, både inom och utanför föreningen. Det som sägs och skrivs kan komma att granskas och värderas av många.

Alla medlemmar är representanter och ambassadörer för Lommabuktens Seglarklubb. En väl fungerande kommunikation bidrar till en positiv bild av LBS både inom och utanför föreningen. LBS kommunikationspolicy bidrar till att stödja all vår verksamhet och anger principer för vår kommunikation.

Policy

  • Kommunikationspolicyn omfattar alla medlemmar, styrelse och funktionärer. All kommunikation ska ske på ett respektfullt sätt och med visad hänsyn mellan medlemmar, styrelse och funktionärer.
  • Kommunikationen ska präglas av öppenhet och tydlighet samt ge utrymme för och stimulera en öppen dialog om verksamheten, stärka samhörigheten och engagemanget inom föreningen.
  • Kommunikationen ska säkerställa att våra medlemmar är väl informerade om vad som händer inom klubben samt kring våra rutiner och regelverk.
  • Vi skall sträva efter att skapa motivation att följa de föreskrifter och bestämmelser som finns för att efterleva omvärldens krav samt underlätta för hur vi bedriver vår verksamhet tillsammans på bästa sätt.
  • Kommunikationen bör vara relevant, saklig, informativ och vara i en positiv ton.
  • All kommunikation skall göras med hänsyn till hållbar utveckling och omtanke om miljön, göras så ekonomiskt som möjligt och snabbt kunna nå medlemmarna.

Plan

  • Kommunikationen skall i första hand ske via digitala media, såsom hemsida, brev, e-post, SMS, meddelandetjänster och sociala media för att snabbt, så ekonomiskt som möjligt och med minimal påverkan på miljön kunna nå medlemmarna.
  • I de fall medlem inte följer de avtal och regler som gäller, t ex vad som anges i ABC för LBS samt stadgarna, så skall medlem i första hand muntligen påminnas om vad som gäller. Om medlem inte inom 14 dagar agerar på den muntliga påminnelsen kan en skriftlig påminnelse ges. Om ingen åtgärd vidtagits av medlemmen inom 14 dagar från den skriftliga påminnelsen skall styrelsen bestämma vilka åtgärder som därefter skall vidtas. Loggbok skall föras över händelseutvecklingen.
  • Om medlem inte uppfyller sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben, trots muntlig och skriftlig påminnelse, så skall styrelsen inom högst sex månader efter sista skriftliga meddelandet fatta beslut om ärendet skall överlämnas till kronofogden. Loggbok skall föras över händelseutvecklingen.