Mastskjulen

Mastskjulen

Uppdaterad: 08 jun 2016
Skribent: Björn Skarin

 

Ordningsregler för mastskjulen

 

Inläggning och uttagning av mast.

 

1. Den som betalt landplats eller erlagt särskild avgift får lägga in sin mast.

 

2. Mast skall vara märkt med medlemsnummer, namn och telefonnummer.

 

3. Mast skall vara ren från spridare, antenner o d.

    Vant och stag skall vara surrade till masten.

 

4. Huvudregel vid förvaring av mast:

        Stora, tunga master placeras lågt

        Lättare master högre upp.

 

5. Mast placerad längst ut på konsol skall surras fast.

 

6. Masthiss:

        Fasta lyftdon skall användas och får ej flyttas.

        Hjälpbalken skall låsas i konsolen med tappen. se särskild anvisning nedan.

7. Bommar får ej förvaras i mastskjulet.

 

 

Hjälpbalken.

Så här funkar den:   Hjälpbalken.pdf