Vision

Vision

Uppdaterad: 03 sep 2018
Skribent: Andres Asu
E-post: info@lbs.nu

 

Vision för Lommabuktens Seglarklubb    

Lommabuktens Seglarklubb (LBS) skall vara en av Sveriges bästa båtklubbar där medlemmarna aktivt verkar för att på ett hållbart och långsiktigt sätt befrämja båtliv och båtsport, utvecklar gott sjömanskap och verkar för god kamrat- och idrottsanda. Klubben tar vara på medlemmarnas intressen genom nära samarbete med kommunala organ och myndigheter, och utvecklar framtidens LBS genom en öppen och tydlig dialog om verksamheten och stärker därigenom samhörigheten och engagemanget inom föreningen.

Prioriterade områden

  • LBS skall vara en ledande kappseglingsklubb i Sverige.
  • LBS skall vara ledande inom jolleverksamheten i Sverige.
  • LBS skall utveckla och ses som ett nav för utbildning inom båtliv i regionen.
  • I samarbete med kommunen skapa regionens bästa och säkraste gästhamn.
  • Få fler kvinnor, ungdomar och äldre medlemmar aktiva inom klubbens olika verksamhetsgrenar.
  • LBS skall verka för en god miljö och en säker och miljöanpassad verksamhet. 

Fastställd av Vårmötet 2018-04-19