Kappseglare Optimistjolle


Kappseglare Optimistjolle
Kappseglare Optimistjolle

Kappseglingskursen kräver att man minst har gått nybörjare- och fortsättarkursen eller har seglingserfarenhet från annat håll. På kappsegligskursen seglar vi utanför hamnen så du bör behärska de olika seglingssätten även om det blåser lite mer.

På kappseglingskurs får du lära dig grunderna i kappseglingens strategi och taktik. Vi upptäcker hur det är att tävla i segling och tränar dina färdigheter i den grundläggande seglingskunskap du lärt dig under tidigare kurser eller träning.

Ålder
Kappseglare Optimist: 10-15 år

Simkunnighet
Kunna simma 200 meter utan flythjälpmedel.

Utrustning
Flytväst utan krage (seglarväst), Regnkläder, varma kläder och ett komplett ombyte skall alltid vara med.

Jolle
I kursen använder seglaren sin egen optimistjolle eller en adoptionsjolle från LBS. 

Kostnad
2650  Medlemskap tillkommer med 250 kr/barn.
Anmälan är bindande och återbetalas ej.
Kursen genomförs oberoende av väderförhållanden.
Kursen och eventuell medlemsavgift faktureras direkt när anmälan är klar.