Passe er när ni seglar till Tyskland

För ett par år sedan seglade vi till norra Tyskland. I Rostock blev vi kontrollerade av den tyska kustbevakningen.

De ville se våra pass.Jag hade enbart mitt svenska körkort och fick betala € 25:- för Kustbevakningens kontroll av mitt medborgarskap. Det framgår inte av körkortet. I höstas var vi tre båtar som seglade till Warnemünde. Av de elva deltagarna saknade fyra sina pass. Kustbevakningen kom på besök. De som endast hade körkort fick vardera betala € 15:- för kontroll av medborgarskap. Har hört att flera andra svenska seglare råkat ut för samma sak. Kontrollerna är tydligen ganska vanliga.

Vi är nu vana vid att inte visa pass vid resor inom Europa med bil, flyg eller färja. Det gäller länder som är inom det så kallade Schengenområdet. Gränserna mellan dessa länder räknas som inre gränser, dvs som en vanlig inrikesresa. Men när man färdas med egen båt till t ex Tyskland, så räknas det som att man passerar en yttre gräns. Man kan ju anlända från vilket land som helst. Då skall man kunna visa en giltig ID-handling där medborgarskapet framgår. Det framgår som sagt inte av det svenska körkortet.

Ett alternativ till pass är ett nationellt ID-kort. Där framgår det vilket medborgarskap man har. Man kan alltså färdas till länder inom Schengenområdet med enbart ett nationellt ID-kort i stället för pass. De länder som är med i Schengen och som är aktuella för oss som seglare är t ex Tyskland, Danmark, Polen, Finland och de Baltiska länderna. Dessutom är större delen av Europas länder med. Men inte Irland och England. Där måste man visa pass vid inresa. Island och Norge ingår i Schngensamarbetet genom ett särskilt avtal.

Ett nationellt ID-kort kan vara bra att ha. Det är stort som ett körkort och lätt att ta med. Man får ett nationellt ID-kort på samma ställen som pass. Det kostar 400:- och är giltigt i fem år. Förutom att det är lätt att ta med så finns fördelen att man kan fortsätta resa till alla Schengenanslutna länder även om man måste lämna in sitt pass för att få visum, som t ex vid resa till Ryssland. Googla på ”nationellt ID-kort” så kan ni läsa mer på nätet.

Förutom att vi fick betala avgiften för kontroll av medborgarskap, så tog det en hel del tid. Vi fick följa med till Kustbevakningens båt där man hade möjligheter att verifiera våra medborgarskap. Dessutom ville de veta om vi hade VHF ombord på båtarna och våra anropssignaler, vilket noggrannt noterades! Proceduren avslutades med att de som fick betala fick varsitt kvitto. Ordning och reda!

Björn Mossberg

 

Länder som är med i Schengensamarbetet

Belgien                       Danmark                  Estland                            Finland    

Frankrike                    Grekland                  Italien                              Lettland

Litauen                       Luxemburg               Malta                               Nederländerna

Polen                          Portugal                    Spanien                            Sverige

Tjeckien                      Tyskland                  Slovakien                         Slovenien

Ungern                       Österrike

Särskilt avtal: Island och Norge

-----------------------------------------------------------

Skribent: Björn Mossberg