Följebåt vid privat träning

För att slutföra en order måste du skapa ett konto eller logga in. Du kommer att bli skickad till inloggningssidan när du slutför din order.

Hantering av följebåt vid privat träning

Begränsning för vem som får låna båt:

 • LBS motorbåtar är avsedda för att supporta LBS jolleseglare och kölbåtsseglare under träning och tävling och får endast användas till detta syfte. 
 • Har genomgått kurs i båthantering
 • De barn/ungdom som ska tränas ska ingå i någon av våra träningsgrupper samt betalar träningsavgift.
 • Båtföraren ska vara medlem i LBS
 • Betalar ersättning för slitage och bränsle
 • Användning av motorbåtarna under träning och tävling i klubbens regi har alltid prioritet över annan användning. Nästa prioritet är att båtarna används till LBS coach under tävling på annan ort. Tredje prioritet är utlåning till tränings- och tävlingsverksamhet i andra klubbar. Därefter finns båtarna tillgängliga för utlåning för privat träning.
 • All användning som inte är planerad träningar i klubbens regi måste godkännas i förväg av träningsansvarig.

Ansvar

 • LBS motorbåtar är försäkrade och klubben bär ansvaret för båtarna. 
 • Om skador eller onaturligt slitage uppkommer på grund av oaktsamhet från båtföraren så kan båtföraren bli ersättningsskyldig gentemot klubben för faktiska kostnader alternativt självrisk.
 • Det är båtförarens ansvar att efter varje träning och tävling:
  • Se till att båten är ordentligt förtöjd och fastlåst
  • Tömma båten på bränsletank och träningsmaterial
  • Meddela träningsansvarig, teamledare eller materialansvarig om något är trasigt eller om det saknas bränsle. Detta ska alltid göras direkt efter träning för att minimera driftstopp.

Ersättning

 • Under träning och tävling i klubbens regi står klubben för kostnader för bränsle och slitage. Gäller även vid läger och vid coachning till tävling på annan ort.
 • Vid privat träning erläggs en ersättning till klubben om 200kr per tillfälle (400kr vid heldagsträning) för att täcka bränslekostnad och slitage.

  Betalas via webbshoppen till LBS före påbörjat träningstillfälle.
   
 • Vid utlåning till andra klubbar utgår avgift om 500kr per dag.