Säsongen 2022-2023

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2022–2023
Styrelsen för Lommabuktens Seglarklubb lämnar härmed följande verksamhetsberättelse och redovisning av förvaltningen för verksamhetsåret 2022-10-01 till 2023-09-30.

Verksamhetsåret startade med att LBS ”sjösatte” sin nya hemsida. Den nya hemsidan har ett modernare utseende och upplägg och som läsare får man en bättre överblick över allt som händer på klubben. Verksamhetsåret startade även som brukligt med våra uppskattade vinteraktiviteter som Sailors Pub och utbildningar.

Vid senaste årsmötet bildades en miljökommitté vars uppgift är att arbeta med LBS:s miljö- och arbetsmiljöfrågor. Kommittén har rivstartat sitt arbete och utifrån alla ärenden som behandlas i kommittén är det tydligt att den verkligen fyller sin funktion. Inför årets vårrustning utfördes ett gediget miljöarbete av oss alla på landplatsen och det är verkligen glädjande att se hur vi tar ansvar för miljön i LBS.

Under våren har ett fantastiskt arbete genomförts av våra medlemmar med att bygga en ny jollebod där våra seglande ungdomar kan förvara sina optimistjollesegel stående och riggade. Förvaringen sparar och förlänger livslängden på seglen, samt underlättar förberedelsen före och efter träningspass. Likaså har ett antal medlemmar under våren byggt en ny fin grillplats på gräsmattan vid klubbhuset. Förslag på en ny grillplats lämnades in som motion på tidigare årsmöte och har i och med färdigställandet utförts. Säsongsinvigningen skedde traditionsenligt med flaggning, tal, musik från orkester och gemensam fika. Riktigt många LBS:are närvarade och bidrog till en härlig stämning på hamnplan. Båtsäsongen inleddes med en fin vår- och försommar medan juli lämnade lite mer att önska beroende på var man befann sig. Dessutom slog ”Hans” till med dunder och brak i början av augusti och var en ovanligt långvarig storm. Det är inte utan att man funderar över klimatet. Avslutningen på säsongen blev däremot magnifik med en helt underbar sensommar och höst. Vattnet var dessutom ovanligt länge riktigt varmt och det gick att bada i havet nästan hela september ut. Det är fantastiskt att kunna förlänga säsongen och segla en bit in på hösten då luften är klar och det är mindre trängsel i hamnarna.

Inför semesteruppehållet bjöd vi ett antal politiker och tjänstemän på en tur med flotten uppför Höje å så att de med egna ögon fick se hur det ser ut från å-sidan. Turen gav möjlighet till diskussioner och funderingar om både hur ån ska skötas samt vilka möjligheter hamnen har att utvecklas i ett längre perspektiv.

Under sommaren såg vi en ny trend på parkeringen i hamnen med stundtals mängder av husbilar uppställda över natten. Den här trenden är inte unik för Lomma hamn utan har eskalerat på många platser runt om i landet. Ägarna till husbilarna kommer över våra toalettkoder utan att betala för faciliteterna vilket inte är rätt samt sliter på vår anläggning. Problemet har påtalats för Lomma kommun och diskussion pågår om hur beteendet ska hanteras under kommande säsong.

Trängseln i mastskjulen har anmärkts på under en längre tid av medlemmarna med önskan om åtgärd. Som tidigare meddelats fick LBS tyvärr avslag på ansökan om bygglov för tillbyggnad av mastskjulen och har sedan arbetat med alternativa lösningar för mastförvaring. Under sommaren har en yta iordningställts på landplatsen där båtar som inte sjösätter och mastar sina båtar årligen nu hänvisas att förvara sina master.

Under hösten har kommunen även påbörjat arbetet med att renovera bryggor i hamnen. LBS har i sommar fortsatt bekräfta sin attraktivitet som en god arrangör med en bra anläggning, fantastiska seglingsvatten i direkt anslutning till hamnen och framför allt engagerade medlemma som gör eventen till något utöver det vanliga. I sommaren har LBS arrangerat både Riksmästerskap i Snipe och 5o5, samt JSM i 29er.

Årets höjdpunkt blev däremot, i alla kategorier, våra juniorers fantastiska insats under JNoM i Optimist som i år arrangerades i Lettland. Lomma Sailingteam representerades av Maja Larsson- Bergqvist, Filip Carselid, Nils Netterlid och Oskar Netterlid. Totalt tog det svenska laget hem fem av sex medaljer. Tjejernas lagsegling där Maja ingick tog hem brons, killarnas lagsegling där Nils och Oskar ingick tog hem guld, och Oskar tog därefter hem guld i den individuella tävlingen med den helt otroliga resultatserien: 1,1,1,1,1,1,2.
En makalös bedrift och all heder åt Lommas juniorer.

Övergripande redovisning

Styrelsen har sedan 2022-11-24 bestått av:
- Karin Månsson, ordförande
- Leif Sundbäck, vice ordförande
- Petronella Kindt, sekreterare
- Håkan Larsson, kassör
- Per Kroon, seglingskommittén
- Carola Netterlid, jollekommittén
- Walid Hamawander, båtlivskommittén
- Peter Nilsson, utbildningskommittén
- Set Tomasic, bygg- och anläggningskommittén
- Tord Schoug, båtplatskommittén
- Staffan Andersson, miljösamordnare

Styrelsen har sammanträtt 11 gånger under verksamhetsåret. Därutöver har styrelsen eller delar av styrelsen i arbetsgrupper träffats för att avhandla löpande ärenden. Två ordinarie medlemsmöten har avhållits. Antalet medlemma 2023-11-06 var 1 396 st (föregående år 1 424 st). Lars Jörnvi har ansvarat för kansliet och har även adjungerats till styrelsemötena. Även i år har vi haft hamnvärdar under seglingssäsongen. Marie Eriksson har ansvarat för det löpande ekonomiarbetet.

Under verksamhetsåret har det skickats ut totalt 31 st nyhetsbrev (föregående år 40 st) varav det senaste gick till totalt 1 873 st e-postadresser (föregående år 1 771 st). Under den 1 juli 2023 migrerade vi till Google Analytics 4 och har inte lyckats jämföra datan på samma sätt som tidigare. Sedan starten den 1 juli 2023 till 30 september 2023 har vi haft 15 920 start sessioner. Extrapolerat till ett helt år blir det 60 000 vilket är i paritet med förra verksamhetsåret som hade 63 057 sessioner. Resterande data som totala antalet sidvisningar får vi återkomma med till nästa år när vi har data för ett helt verksamhetsår. Mest besökta sidor har varit vädersidan, välkommen till LBS, anmälningar, LBS aktivitetshantering (Jolle), båtkurs och bottentvätt. Det har under året publicerats totalt 93 nyheter (föregående år 68 nyheter) på hemsidan.

LBS har 1 067 st följare på Facebook (föregående år 1 006 st) dit alla nyheter från hemsidan delas. LBS jolleverksamhet Lomma Sailing Team har 604 följare (föregående år 560 st) på Facebook där det är ett väldigt aktivt nyhetsflöde och publiceras mycket bilder. Den slutna Facebook-gruppen ”LBS-are” har 655 medlemmar (föregående år 612 medlemmar).

Karin Månsson, Ordförande
Leif Sundbäck, vice Ordförande

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse 2022–2023 Seglingskommittén

Under våren 2023 pratade vi mycket och planerade desto mer om våra kappseglingar som Seglingskommittén ansvarar för: torsdagsseglingar som under 2023 bytte namn till poängseglingar, TrimCupen i mitten av maj, Riksmästerskap i Snipe med 5o5 Cup 2 samt Fyrtornsrundan i månadsskiftet juni/juli. Vårt Klubbmästerskap hade vi planerat till den andra september, dels då vi hoppades på fint väder, dels på många seglare.

Vi fick skjuta fram TrimCupen en vecka jämfört med tidigare år då Optimistjollarna hade Rikskval i Lomma under ”vår” helg. Möjligen gjorde detta att det var många som inte anmälde sig. Detta trots att vi hade Gransegel hos oss för att coacha och prata segling med oss. Endast 8 deltagare anmälde sig vilket gjorde att vi ställde in, vårt krav var 12 deltagande båtar. Detta var extra tråkigt då det var fjärde året i rad som vi inte seglade någon TrimCup. 2020 och 2021 pga pandemi och 2022 på grund av för mycket vind. Lite extra trist för tävlingsledningen som har försökt att få ihop TrimCupen under de senaste åren men inte fått genomföra den.

Riksmästerskapet i Snipe och 5o5 Cup 2 seglades i varierande väder den 17-18 juni. Snipe behövde få 15 svenska båtar för att kunna kvala in till att återfå SM-status. Detta lyckade efter gedigna insatser från Lommaseglare. Nu behöver man ”bara” återupprepa detta under 2023 så får man segla SM i Snipe igen, och därmed ha en chans att segla Mästarnas Mästare. Värt att notera att det fanns båtar både från Polen, Danmark och Norge med. 5o5 Cup 2 seglades på samma bana som Snipe men med en egen start. Medelst klurighet från Seglingsledningen kunde vi hålla ihop Snipe och 5o5 på samma bara och ändå slippa väntetider. Även 5o5 hade seglare från Danmark. Här var en rorsman 77 år och gasten 74! Vem säger att jolle bara seglas av yngre!

En regattamiddag hölls under lördagskvällen i Dansrotundan. En mycket uppskattad middag av alla seglare och funktionärer. Fyrtornsrundan fick i år en lite annorlunda sträckning. Start mellan poängseglingsbojarna på den södra sidan av hamnen, över mot Danmark och runda Flakfort om babord, tillbaka och runda den mest södra startbojen och därefter genom Trindelrännan mot Höllvikens fyr som togs om styrbord. Därefter förbi Lillgrund och Drogden som togs om styrbord upp väster om Saltholm och därefter runda en pinne norr om Ven för att via Pinhättans Fyr åter runda Flakfort och sedan gå i mål utanför Lomma. En nätt runda på ca 110 Nm. I år blev det blåsigt.

En vecka före start var 12 båtar anmälda, tre dagar före hade 5 sagt att de inte skulle komma, på frukosten före seglingen var det 5 båtar, 4 kom ut ur hamnen och 3 fullföljde seglingen. Båten som inte kom ur hamnen tappade sin motor på väg ut och låg kvar i Lomma några dagar pga för stark vind.

När Klubbmästerskapet för kölbåtar skulle seglas var det svårt att finna funktionärer som skulle kunna lägga en kryss/läns bana. Men, genom att lägga ut en boj mitt emellan våra yttersta rundningsbojar och med lite tur att vinden stod sig hela dagen kunde vi segla en nästan perfekt kryss/länskappsegling. Starten hanterades från tornet. Masterseglarna tog med sig några bojar ut och lade en egen bana norr om hamnen där de också skötte start och målgång själva. Vädret var ett magiskt skönt seglarväder.

Torsdagsseglingarna, som i år döptes om till poängseglingar då vi flyttade två seglingar i september till att seglas på en söndag drog 10-15 båtar nästan varje gång. Även i år hoppades vi på fler båtar, det blev det tyvärr inte. Men i jämförelse med andra klubbar så är det ett tämligen bra antal deltagare i förhållande till antalet båtar i hamnen. Men visst kan det bli fler? Vi har kaffe och wienerbröd varannan vecka och grillkorv varannan.

Under hela sommaren har Snipe seglat på torsdagskvällarna, fast med en egen bana. Snipe är numera även en permanent grupp i Seglingskommittén fast vi har döp om dem till Masterseglare då vi numera även har några Ilcaseglare.

Vinteraktiviteterna har varit få. Dock med ett stort undantag. Snipe har haft sin Snipe-cave mer eller mindre varje lördag under året. Trim, regler och annat har avhandlats. Eller bara pratat segling. Ett fantastiskt bra initiativ. Det är njutbart även för icke Snipeseglare och alla får gärna komma och delta!

Seglingskommittén har under året bestått av 13 medlemmar. Vi har haft antingen Teamsmöten eller IRL varje månad under året. Mycket av kommunikationen har varit via mail eller telefon.

Delar av Seglingskommittén har även engagerat sig i Jollarnas kappseglingar. Vi har också fått hjälp av jolle och landplatsgruppen vid våra kappseglingar.

Ett stort tack till alla som har engagerat sig under året för att vi ska kunna ha så fina och välarrangerade kappseglingar som vi har i Lomma. Utan er fungerar det inte. En stor faktor att vi får tackmail efter våra kappseglingar är att vi faktiskt är genomtänkta i våra arrangemang. Vi försöker alltid att hjälpa hitresta seglare att hitta rätt och känna sig välkomna. Därtill har vi alltid frukost och aftersail vid våra kappseglingar, inte bara för seglarna utan också för funktionärerna. Det sociala är en stor del av att kappsegla.

Bara en kan vinna på sjön men alla kan berätta en historia på land!

För Seglingskommittén
Per Kroon

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Verksamhetsberättelse 2022–2023 Jolle- och ungdomsverksamheten

LBS och Lomma Sailing Team blickar tillbaka på ett framgångsrikt år 2023 för jolle- och ungdomsverksamheten. Vi har upplevt en otrolig säsong och imponerande resultat under året. Samtidigt har vi hanterat utmaningar i form av förhöjda bränslepriser och minskat antal seglare i träningsgrupperna.

Nedan följer en sammanfattning av höjdpunkterna från 2023 samt våra planerade aktiviteter och målsättningar för det kommande året.

Höjdpunkter från 2023:
Jolleverksamheten har varit mycket framgångsrik under 2023. Vi har haft fyra seglare representerade i Team Sweden för Optimisterna och därmed tävlat i Nordiska Mästerskapen (NM). Oskar Netterlid tog hem det individuella guldet på killsidan under NM. Nils Netterlid seglade tillsammans med Oskar och resten av laget hem guldet i lagseglingen för killarna tillsammans. Maja Larsson-Bergquist kammade hem en hedervärd sjundeplats individuellt på tjejsidan och var med och tog bronset i lagseglingen för tjejerna.

Aron och Felix Wichert från Lomma Sailing Team tog plats i årets UVM-lag i 29er-klassen och presterade ett imponerade resultat med ett guld på JSM.

Lomma Sailingteams ungdomar fortsätter att segla efter att de har vuxit ur Optimistjollen. Vi har nu fem 29:er besättningar och fyra aktiva seglare i Zoom och 6 st aktiva i RS Aero.

I RS Aero placerade sig Simon Persson på en andra plats i årets GP och Ida Kayser som bästa tjej i klassen u21.

Seglarskolan har varit populär, även om trycket var något lägre än föregående år med cirka 105 deltagare över åtta veckor. Vi har också framgångsrikt arrangerat ett rikskval i Optimist med över 150 båtar och ett JSM för 29er med över 20 deltagande besättningar. Två stora och lyckade regattor, som inte hade gått att arrangera utan det fantastiska stöd jolleverksameten får från övriga medlemmar i klubben, juniora som seniora.

Vi ser en bra tillströmning av barn och ungdomar och vi attraherar på bredden. Vi har fortfarande aktiva kappseglare i våra träningsgrupper men en stor utmaning är att fylla på med kappseglare underifrån. Vi erbjuder tre träningsgrupper för Optimistjolle baserat på kompetens och erfarenhet.

Vi har arrangerat en dag med prova-på segling i samband med Lommafesten för att marknadsföra Seglarskolan vilket var oerhört populärt där våra unga ledare var med och arrangerade.

Utmaningar och farhågor:
Vi har dock stött på utmaningar under året, särskilt i form av förhöjda bränslepriser, vilket har påverkat våra driftskostnader och vårt ekonomiska läge. Samtidigt ser vi ett minskat antal seglare i de träningsgrupperna. Vi arbetar aktivt med att hantera dessa utmaningar och fortsatt få fler att ta steget vidare från nybörjare till kappseglare.

Carola Netterlid, Jollekommittén

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Verksamhetsberättelse 2022–2023Båtlivskommittén

Snärtan:
En grupp på 6 personer har engagerat sig i klubbens H-båt Snärtan på båtarbetsdagen 15 april. Gruppen har underhållit båten med polering och vaxning samt bottenmålning. Övrig utrustning har gåtts igenom och bättre begagnade. Finns både försegel och storsegel i bättre skick. Snärtan har varit bokad nästan varje helg samt några semesterveckor under sommaren. Totalt har det varit 10-15 personer som haft möjlighet att vara ute och seglat i Lommabukten och därigenom provat på båtlivet. Det har varit en del ungdomar som visat intresse för båten i sommar.

Vi hade under januari till april haft 2 st torsdagsträffar med ganska blandat besöksantal. Sjöräddningen kom till LBS klubblokal och pratade om sjösäkerhet, lite om sjöräddningen och om insatser de har gjort. Bolist i Lomma samt leverantörer, var inbokade 2023-04-13 för information kring produkter och erbjudande i Bolist butiken i Lomma. Ett föredrag inplanerad 2023-11-16 med våra LBS medlemmar Charlotte Brännström och Max Goodman kommer att berätta om sin 27 000 NM segling jorden runt på 18 månader med sin båt S/Y Puffin. Hannes Pennsäter från Sjöräddningen kommer 2023-12-07 och berättar, tema Sjöräddning och deras arbete och historia samt LBS medlemmarnas båtliv & säkerheten ombord.

Båtlivskommitté anordnade säsongsinvigning som ägde rum den 1/5 kl 10 där styrelsen informerar för nya medlemmar vilket efterföljs av ”sillafrukost” kl 11. Alla var nöjda med säsongsinvigningen och det är ett gott samarbete i teamet. Klubbmästerskapen ägde rum 2023-09-02 med efterföljande sedvanlig ärtsoppa och Punsch som båtlivskommittén anordnade.

Vår eskader gick till Lynneten 2023-09-09 då fick vi låna grillen på klubbhuset. Vi blev ca 40 medlemmar som kom med humöret i topp.

Under hösten och vintern 2023 har vi Sailers-Pub på klubbens övervåning där medlemmar kommer för att umgås och prat båtuppleveser under den gångna säsongen.

Walid Hamawander båtlivsansvarig

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Verksamhetsberättelse 2022–2023 Landplatskommittén:

Året som gått har flutit på som vanligt med inventering av master och båtplatser samt det vanliga med vatten och bekämpning av sly. Vi har även fått en ny medlem, det behövs lite yngre krafter. Annars inget nytt.

Tord Schoug, Båtplatskommittén

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Verksamhetsberättelse 2022–2023 Bygg och Anläggningskommittén
(Verksamhetsåret 2022-10-01 -- 2023-09-30)

Klubbhuset (BAK):
Ny grillplats har färdigställts. Borttagning har gjorts av söndriga utemöbler. Fyra nya picknickgrupper till uterummet har införskaffats Målning av utemöbler är utfört. Borttagning av rabatt samt plattläggning på östra sidan av klubbhuset är utfört pga det samlades råttor där.
Klubbhusets östra tak har tvättats. Borttagning av kraftig mossbildning har gjorts örts och även tvättning och borttagning av spindelväv runt klubbhuset. Klubbhusets ventilation har besiktats vilket är ett krav var tredje år. Duschar har bytts ut i båtgästernas duschrum. Kommittén har hjälpt till att bygga och riva tält inför jolletävlingen som arrangerades i maj. Gräsmattor, träd och buskar har blivit klippta runt klubbhuset. Nytt rörligt elavtal har skrivits med Vattenfall då det gamla fasta elavtalet med Nordic Green Energy löpte ut vid årsskiftet och blev mycket dyrare.

Kommittén har tagit in offerter för solpanelsinstallation på klubbhuset, beslut i styrelsen blev att avvakta då kostnaden blev mycket hög och återbetalningstiden lång just då.

Ny datakabel till betalautomaten har installerats eftersom den gamla hade avbrott och blivit skadad av råttangrepp på vinden. Lysrörsarmaturer har bytts ut i klubbhusets hall och kansliet till LED-armaturer. De gamla kan orsaka brand samtidigt som LED armaturer ger är en lägre elkostnad.

Hamnen (BAH):
Avser bryggor, Kryp i Lä, Masthusen, Jollebyggnaderna, Hoddan/soprum samt mastkranarna

Under året har en ny jollebod byggts. Kontroll och besiktning har gjorts av jordfelsbrytare samt isolationsmätning av eluttag och belysningsanläggningarna på samtliga uttagspollare på bryggorna. Reparation är utförd av elbesiktningsåtgärder. Metalliskt skydd har installerats mot golvet i soprummet för att förhindra intrång av råttor, vilket blev bra. Träpanelerna på byggnaden Hoddan/soprummet har reparerats och målats. Reparation av skadad kraftkabel på brygga E har åtgärdats. Byte har gjorts av vevmekanism och vajer till lilla handmanövrerade mastkranen. Sammankallande från kommittén deltagit i möten med Lomma Kommun angående hamnens skötsel en gång i månaden. Reparation av A-brygga och räcke fram till stenpiren pågår.

Landplatsen och Å-huset (Bal)

Kontroll och besiktning har utförts av jordfelsbrytare samt isolationsmätning av eluttag och belysningsanläggningarna på samtliga uttagspollare. Reparation av skadad markbaserad kraftkabel har åtgärdats.

De två vattenmätarna för vattenförsörjning på landplatsen var förväxlade debiteringsmässigt vilket resulterade i återbetalning av 4000 kr till LBS från VA Syd.

Utbyte av lysrörsarmaturer på toaletterna på landplatsen till LED armaturer har gjorts. De gamla kan orsaka brand samtidigt som LED armaturer ger är en lägre elkostnad. Utbildningar pågår av nya medlemmar på elmaskinerna i verkstaden vilket är ett krav.

Varvskranen och tvättanläggningen (BAKRA)

Service är utförd och kontrollbesiktning är gjord av kran samt lyftredskap. Provtagningar av tvättvatten samt underhåll av tvättanläggningen är utfört. Schemaläggning av tvätt-personal har upprättats samt administration av bokningar e.t.c. Nya lyftredskap till varvskranen är inköpt.

Det mesta har utförts av egen regi och ideella krafter inom klubben. Besiktning av kranar, ventilation och test av elanläggningar har utförts av ackrediterad personal.

Set Tomasic, Bygg- och anläggningskommittén