Snärtan på Fyrtorn2handed 2016

Snärtan ställde upp i Fyrtorn2handed 2016, läs besättningens berättelse här.

Se även övriga referat från F2H här