Säsongen 2015-2016

Säsongen 2015-2016

Uppdaterad: 06 mar 2017
Skribent: Andres Asu

 

Styrelsen för Lommabuktens Seglarklubb lämnar härmed följande verksamhetsberättelse och redovisning av förvaltningen för verksamhetsåret 2015-10-01 till 2016-09-30.

Styrelsen har sedan 2015-11-27 bestått av:

  • Per Erlandsson, ordförande
  • Andres Asu, vice ordförande
  • Eivor Svensson, sekreterare
  • Stina Stensson, kassör
  • Johan Wickman, segling
  • Lis Peters, evenemang
  • Tommy Liljenberg, intendentur
  • Mats Jensen, båtplats
  • Marcus Skogfeldt, jolle
  • Nicklas Ottosson, båtliv

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under verksamhetsåret. Därutöver har delar av styrelsen träffats i arbetsgrupper för att avhandla löpande ärenden.

Två ordinarie medlemsmöten har avhållits. Antalet medlemmar 2016-01-01 var 1031 st.

Lars Jörnvi har bl.a. svarat för kansliet och har även adjungerats till styrelsemötena. Även i år har vi haft hamnvärdar under seglingssäsongen.

Delar av styrelsen eller av styrelsen utvalda medlemmar har deltagit på informationsmöten som kommunen arrangerat.

Torsdagsträffarna inleddes i år 21 januari med “styrelsen informerar” där kommittéerna informerade om vad som komma skulle under verksamhetsåret.

Ett nytt administrativt system för hantering av båtplatser, utlåning, rondering och fakturering har införts under året. Tanken är att få klubbens system tillgängliga för användarna. Systemet tillhandahålls av Svenska Båtunionen SBU och ingår i medlemsavgiften vilket betyder att vi inte får några extrakostnader för själva systemet. Arbetet med förändrade rutiner fortgår löpande.

I samband säsongsinvigningen 1 maj genomförde styrelsen den traditionella och uppskattade introduktionsträffen för nya medlemmar. Styrelsen och kommittéerna informerade om sin verksamhet och lockade nya medlemmar att engagera sig i klubbens verksamheter.

Under verksamhetsåret har det skickats ut totalt 27 e-postnyhetsbrev varav det senaste gick till totalt 887 e-postadresser.

Helgen 4–6 juni firade LBS 70 års jubileum, en fantastisk helg där alla klubbens verksamheter var representerade. Firandet arrangerades med bravur av en utsedd projektgrupp tillsammans med evenemangs- och båtlivskommittén. Bland höjdpunkterna kan nämnas 2 dagars öppet klubbhus med familjeaktiviteter för alla åldrar, prova-på aktiviteter (segling, jolle, SUP, vindsurfing, kitesurfing), jubileumsfest med över 200 deltagare och ett grandiost fyrverkeri, stor jubileumssegling för både segel- och motorbåtar.

Hemsidan har under verksamhetsåret haft 56 698 sessioner. Totala antalet sidvisningar har varit 148 677 vilket ger att varje session i genomsnitt besökt 2,6 sidor. Mest besökta sidor har varit förstasidan, vädersidan samt sidorna för Jolle, Seglarskola, North Sails Trim Cup, Fyrtorn2handed och Torsdagsseglingarna. Det har under året publicerats totalt 158 nyheter på hemsidan.

LBS har 580 följare på Facebook dit alla nyheter från hemsidan delas. LBS jolleverksamhet Lomma Sailing Team har 213 följare på Facebook där det är ett väldigt aktivt nyhetsflöde och publiceras mycket bilder.

Sedan i somras finns även en sluten Facebook grupp ”LBS-are” som hittills har samlat 195 medlemmar. FB-gruppen ”LBS-are” är inte en officiell LBS informationskanal utan en grupp där medlemmarna ska kunna dela och diskutera klubb- och båtrelaterade saker men som också ger kommittémedlemmar möjlighet att kommunicera och ha aktiv dialog med ett stort antal medlemmar om klubbaktiviteter.

Vi har under året med stor framgång provat digitala marknadsföringskanaler för bl a seglarskola och båtlivskurser med riktad annonsering i sociala medier och sökordsannonsering i sökmotorer på Internet. Utfallet har varit över förväntan. Vi planerar utveckla detta och använda dessa kanaler även under kommande säsong.

Per Erlandsson, Ordförande
Andres Asu, Vice ordförande