Nautiska kurser

Lommabuktens Seglarklubb LBS och SS Pinhättan SSP båtlivsutbildning och nautiska kurser

  • Vi erbjuder kurserna i trivsam hamnmiljö, har kursledare som är knutna till versamheten med god pedagogisk och social kompetens samt gedigen praktisk båtlivserfarenhet.
  • Vi kan ofta anordna kurser till ett betydligt lägre pris än vad kommersiella aktörer på marknaden erbjuder.
  • Alla är välkomna på våra kurser, man behöver inte vara medlem i LBS eller SSP.
  • Både Lomma och Barsebäckshamn ligger inom nära räckhåll från Malmö, Lund, Landskrona etc.

Kurserna följer innehåll och upplägg enligt Nämnden för Båtlivsutbildning NFB och Sjöfartshögskolornas bestämmelser och riktlinjer. Man kan gå in på NFB hemsida www.batlivsutbildning.se och läsa om båtlivskurserna. Klicka på Intyg och sedan på respektive intyg t ex Förarintyg, Kustskepparintyg etc.

Intresset för utbildning inom ramen för klubbarnas egen verksamhet har vuxit mycket starkt de senaste åren vilket speglar medlemmarnas allt ökade intresse av att höja kunskapsnivån inom olika områden, men en önskan att delta i en trivsam samvaro med andra båtintresserade under den mörka delen av året är också en viktig drivfjäder. LBS och SSP:s medlemmars intressen och önskan avgör hela tiden vilka kurser som startar.
Kontakta gärna Peter Nilsson, peter.nilsson@inspirehouse.com, om du har några frågor.


Våra kurser i korthet:

Studiecirkel NMEA 2000 och   Internet of Things

Denna studiecirkel drogs igång men hann knappt börja förrän corona restriktionerna drog igång 2019 och det är oklart om det kommer att bli någon fortsättning.

 

Förarintyg

Grundkursen – som ger dig kunskap att vara skeppare på fritidsbåt i kustnära farvatten. Ger grundläggande nautisk kompetens och kan i många fall ge rabatt på båtens försäkringspremie. Förarintyget kallas ibland även Förarbevis båt eller SkärgårdsskepparexamenLäs mer

 

Kustskepparintyg

Fortsättningskursen – som ger dig kunskap att vara skeppare på fritidsbåt i nordiska farvatten och Östersjön. Kustskepparintyg är krav för att få framföra fritidsskepp större än 12x4 meter. Kallas ibland också KustskepparexamenLäs mer

 

Utsjöskepparintyg

Fördjupningskursen – som ger dig kunskap att vara skeppare på fritidsbåt i europeiska farvatten med tidvatten, strömmar etc. Läs mer

 

Kanalintyg

En obligatorsk kompetens vid färd på europas inre vattenvägar. Läs mer

 

Radarintyg

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om användande av och navigering med radar. Läs mer

 

Båtmekanikerintyg

Kursen ger kunskap om, behandlar felsökning samt behandlar förebyggande och avhjälpande åtgärder avseende motor, bränsle-, el-,  kylvatten- och styrsystem etc.  Läs mer

 

SRC-certifikat

Certifikatet är ett krav för att få använda en modern VHF-apparat med DSC (Digital Selectiv Calling) via kanal 70. Observera att det äldre VHF-certifikatet som inte täcker digital signalering måste uppdateras till SRC för att få använda nyare VHF-apparater. Läs mer

 

Seglarintyg

Praktisk segling och övningar ombord på segelbåt. Indelas i 3 steg: Seglarintyg 1, 2 och 3. Läs mer

 

Manöverintyg för högfartsbåt

Den enda av Nämnden för båtlivsutbildnings kurser som omfattar praktik i form av framförande av båt på sjön såväl högfart, lågfart och t ex tilläggningar under olika vind och strömförhållanden är just denna kurs - Manöverintyg Läs mer

 

Fartygsbefälsexamen klass VIII

Påbyggnads- och fördjupningskurs efter Kustskepparintyg. Utbildningsbeviset ger också kompetens och behörighet att vara befälhavare på mindre fartyg t ex i Öresund. Fartygsbefälsexamen klass VIII är det som närmast motsvarar vad som tidigare hette SkepparexamenLäs mer

 

Maskinbefälsexamen klass VIII

Kursen ger dig som fritidsbåtskeppare fördjupade kunskaper utöver vad t.ex. Båtmekanikerintyg kan erbjuda. Vid kommersiell fart är detta utbildningsbevis ett krav från Transportstyrelsen om din båt/skepp har en eller flera motorer som överstiger 405 kW (550 Hk). Läs mer

 

Väderkurs för båtfolk

Grundläggande meteorologikurs som ger kunskap i att tyda olika väderprognoser inför avfärd och under färden. Läs mer

Övriga kurser som vi kan arrangera efter önskemål och intresse

  • LRC – Long Range Certificate
  • Säkerhet ombord
  • Olycksfall ombord
  • Brand/ brandsläckning ombord
  • Digital utrustning ombord
  • HLR