Våra kurser

 

Förarintyg

 

Omfattning: 7 sammankomster x 4 lektionstimmar á 45 minuter + provkväll.

Innehåll och kompetenskrav: Enligt Nämnden för Båtlivsutbildning NFB, se www.batlivsutbildning.se/forarintyg

Studiematerial: ”Fritidsskepparen” (www.fritidsskepparen.com), sjökort 931, transportör och passare.

Priser: Kursavgift 1850 kr (LBS/SSP medlemmar 300 kr rabatt), studiematerial ca 600 kr, prov- och intygskostnad till NFB ca 500 kr.

 

 

Kustskepparintyg

 

Omfattning: 7 sammankomster x 4 lektionstimmar á 45 minuter + provkväll.

Innehåll och kompetenskrav: Enligt Nämnden för Båtlivsutbildning NFB, se www.batlivsutbildning.se/kustskepparintyg

Förkunskaper: Förarintyg

Studiematerial: Som Förarintyg + sjökort 61/93

Priser: Kursavgift 1850 kr (LBS/SSP medlemmar 300 kr rabatt), studiematerial  ca 600, prov- och intygskostnad till NFB ca 500 kr

 

Utsjöskepparintyg med Kanalintyg

 

Kursen behandlar segling i europeiska farvatten, tidvatten, krav på båt och utrustning, förberedelser, flerdygnssegling etc plus även Kanalintyg som krävs vid färd på Europas inre vattenvägar. 

Kurs: Utsjöskepparintyg med Kanalintyg (Utsjöskepparintyget kallas i vissa sammanhang ibland bara "Utsjöskeppare" eller "Utsjöskepparen")

Omfattning: 7 sammankomster + provkväll

Innehåll och kompetenskrav: Enligt Nämnden för Båtlivsutbildning NFB, se www.batlivsutbildning.se/utsjoskepparintyg och www.batlivsutbildning.se/kanalintyg

Förkunskaper: Kustskepparintyg eller motsvarande kompetens.

Studiematerial: ”Handbok för långseglare”, ”Arbetsbok för långseglare”, ”Euroregs for Inland Waterways”

Priser: Kursavgift 2500 kr, studiematerial ca 600 kr, prov- och intygskostnad till NFB Utsjöskepparintyg ca 500 kr, Kanalintyg 300 kr

 

Radarintyg

 

Allt fler skaffar radar i sin fritidsbåt. Varför? Du ser och navigerar i omgivningen vid nedsatt sikt och mörker på ett mycket bättre och säkrare sätt. Men – att använda radar kräver kunskap och övning för att rätt tyda vad du ser på skärmen. 

Sjölagen säger dessutom att om båten är försedd med radar är du skyldig att använda den i dålig sikt. 

Ur innehållet:

 • Radarns principer och handhavande
 • Tolka radarbilder och metoder för navigeing
 • Färdplanering, kollisionsrisker, radarplottning
 • Simulatorövningar bl a med sjökort som underlag
 • Praktisk övning i trånga farvatten med förtäckta rutor

Omfattning: 4 teorikvällar, 1 praktikdag + prov.

Innehåll och kompetenskrav: Enligt Nämnden för Båtlivsutbildning NFB, se www.batlivsutbildning.se/radarintyg

Förkunskaper: Förarintyg eller motsvarande kunskaper.

Studiematerial: ”Radarboken” av Jonas Ekblad.

Priser: Kursavgift 1800 kr, studiematerial ca 330 kr, prov- och intygskostnad till NFB 450 kr.

 

Båtmekanikerintyg

 

Omfattning: 5 sammankomster teori varvat med praktik + provtillfälle.

Innehåll och kompetenskrav: Enligt Nämnden för Båtlivsutbildning NFB, se www.batlivsutbildning.se/batmekanikerintyg

Studiematerial: ”Kompendium för Båtmekaniker”.

Priser: Kursavgift 1500 kr inkl kursmaterial, provavgift 500 kr. 

 

SRC/VHF-certifikat

 

Enligt lagar och regler är det förbjudet att använda VHF om man saknar SRC-certifikat och tillstånd från PTS. Observera att det äldre VHF-certifikatet som inte täcker digital signalering måste uppdateras till SRC för att få använda nyare VHF-apparater.

Omfattning: 3 sammankomster den 23/4, 30/4 och 7/5 x 3 lektionstimmar á 45 minuter + provkväll. Datum för provkväll ej faställt än. 

Innehåll och kompetenskrav: Enligt Nämnden för båtutbildning NFB, se www.batlivsutbildning.se/src-certifikat

Studiematerial: ”VHF till sjöss”.

Priser: Kursavgift 850 kr (LBS/SSP medlemmar 200 kr rabatt), studiematerial ca 180 kr, prov- och intygskostnad till NFB 450 kr.

 

 

Seglarintyg 1, 2, 3

 

Omfattning:

Innehåll och kompetenskrav: Enligt Nämnden för Båtlivsutbildning NFB, se www.batlivsutbildning.se/seglarintyg

Studiematerial:

Priser: Kursavgifter 2500 kr per kurs för Seglarintyg 1 och 2. Seglarintyg 3 enligt överenskommelse, studiematerial Seglarens ABC, prov- och intygskostnader per intyg 300 kr.

 

 

Manöverintyg för högfartsbåt

 

Den enda av Nämnden för båtlivsutbildnings kurser som omfattar praktik i form av framförande av båt på sjön i såväl högfart, lågfart och t ex tilläggningar under olika vind och strömförhållanden är just denna kurs - Manöverintyg.

Det viktigaste i kursen är övning i handhavande som syftar till att öka förmågan och säkerhet för båten, besättningen och för andra sjöfarare samt att fömedla riskmedvetenhet och därmed minimera riskerna.

Förkunskaper: Egentligen inga alls, men det underlättar om du har Förarintyg och/eller viss erfarenhet av framförandet av båt till sjöss.

Ur innehållet:

 • Gott sjömanskap – utkik, fartanpassning, svall, väjning, riskeliminering
 • Skrovformers påverkan, styrning, powertrim, trimplan, girar
 • Olika körformer – i högfart i mot- sid- och medsjö, i lågfart, tilläggningar mm.,
 • Risker – överplaning, wobbling, galoppering, svall mm.
 • Konstruktion, utrustning, säkerhet, nöd, man-över-bord
 • Echo-körning, miljö, sjöräddning, bogsering, knopar
 • Delar av Sjö- och Fartygssäkerhetslagen, delar av internationella Sjövägsregler

Läs mera på Nämnden för Båtlivsubildning NFB www.batlivsutbildning.se/manoverintyg-for-hogfartsbat. Läs om ”NFB:s regler om sjövett och hänsyn”.

Upplägg: Teori 2 kvällar om vardera 4 lektionstimmar á 45 minuter. Praktik på sjön heldag där varje deltagare får sitta vid ratten i ca 1,5 timme.

Studielitteratur: ”Körteknik för snabba motorbåtar” + Båtsportskolans kompendium.
Prov och examen: Skriftligt och praktisk prov i samband med praktiken. 

OBS! I många år har det utretts om det skall krävas ett obligatoriskt intyg för att få framföra snabbgående motorbåtar och vattenskoter och sedan en tid har HAV – Hav- och Vattenmyndigheten – framfört  en begäran om detta till regeringen. SvD skriver 23.4.2015.: ”Inför åldergräns och förarbevis för vattenskoter, föreslår riksdagens trafikutskott. Det eniga utskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen om åtgärderna genom ett tillkännagivande”.

Kontakta gärna Per Erlandsson, perlandsson373@gmail.com, om du har några frågor.

Utbildningen bedrivs i samverkan mellan Lommabuktens Seglarklubb och SS Pinhättan.

 

Fartygsbefälsexamen klass VIII

 

Omfattning: 9 sammankomster x 4 lektionstimmar á 45 minuter + provdag

Innehåll och kompetenskrav: Navigation på kustskepparnivå, internationella sjövägsregler, utökad säkerhet ombord, utökad författningskunskap, praktisk brand/brandsläckningsövning, praktisk HLR- och olycksfall/sjukvårdsövning

Förkunskaper: Kustskepparintyg eller motsvarande kompetens.

Studiematerial: ”Sjösäkerhet för den mindre sjöfarten”, Fb VIII Författningskunskap”.

Priser: Kursavgift 3500 kr, studiematerial ca 400 kr, prov och utbildningsbevis från Sjöfartshögskolan Chalmers 1250 kr.

OBS! För att få ut utbildningsbeviset krävs att man har eller tar Radarintyg och SRC-intyg samt uppvisar läkarintyg för sjömän.

 

 

Maskinbefälsexamen klass VIII

 

 

Kursen är en högskoleutbildning och examination sker via Sjöfartshögskolorna.

Kursen ger dig som fritidsbåtskeppare fördjupade kunskaper utöver vad t ex Båtmekanikerintyg kan erbjuda. Vid kommersiell fart är detta utbildningsbevis ett krav från Transportstyrelsen om din båt/skepp har en eller flera motorer som överstiger 405 kW (550 Hk).

Förkunskaper: Egentligen inga alls men det är en fördel om du har erfarenhet av båt eller annat mindre fartyg.

Ur inehållet:

 • Maskinteknik, kolvmotorer, två- och fyrtaktsprincipen, kompression
 • Drift och underhåll av bensin- och dieselmotorer
 • Bränsleförbrukning, smörjoljesystem, kylvattensystem
 • Elinstallationer, hydralik
 • Vanligt förekommande fel och deras avhjälpande

Upplägg: Ca 45 timmars undervisning. Tillkommer viss hemmatid för genomläsning av studieboken. Under startkvällen överenskommes med deltagarna på vilka dagar och under vilka tider kursens fortsättning sker. Teori varvas med viss praktiskt handhavande.

Studielitteratur: ”Maskinlära för sjöfolk”.

Prov, examen: Sker via Sjöfartshögskolorna och i direkt anslutning till kursens avslutande.

Läkarintyg för sjöfolk: För att få utbildningsbeviset från Sjöfartshögskolan krävs uppvisande av ett enklare läkarintyg omfattande syn och hörsel.

Kontakta gärna Per Erlandsson, perlandsson373@gmail.com, om du har några frågor.

Utbildningen bedrivs i samverkan mellan Lommabuktens Seglarklubb och SS Pinhättan.

 

 

Väderkurs för båtfolk

 

Omfattning: 3 sammankomster varav 1 hos SMHI i Malmö.

Innehåll: Grundläggande meteorologi, tolka information från väderkartor och prognoser, göra bedömningar och anpassa sig efter väderläget inför och under våra båtturer.

Studiematerial: Visst material delas ut under kursen.

Pris:: Kursavgift 1000 kr. Ingen examinering.