Säsongen 2016-2017

Säsongen 2016-2017

Uppdaterad: 23 mar 2020
Skribent: Leif Sundbäck

 

Verksamhetsberättelse 2016–2017 Övergripande
Styrelsen för Lommabuktens Seglarklubb lämnar härmed följande verksamhetsberättelse och redovisning av förvaltningen för verksamhetsåret 2016-10-01 till 2017-09-30.
Styrelsen har sedan 2016-11- 24 bestått av:
 Per Erlandsson, ordförande
 Andres Asu, vice ordförande
 Eivor Svensson, sekreterare
 Sebastian Åkesson, kassör
 Johan Wickman, kappsegling
 Lars Skarenstedt, båtplats
 Marcus Skogfeldt, jolle
 Nicklas Ottosson, båtliv
 Peter Nilsson, utbildning
 Tommy Liljenberg, byggnader och anläggningar
Styrelsen har sammanträtt 11 gånger under verksamhetsåret. Därutöver har styrelsen eller delar av styrelsen i
arbetsgrupper träffats för att avhandla löpande ärenden. Två ordinarie medlemsmöten har avhållits. Antalet
medlemmar 2017-01- 01 var 1061 st. Lars Jörnvi har svarat för kansliet och har även adjungerats till
styrelsemötena. Även i år har vi haft hamnvärdar under seglingssäsongen. Delar av styrelsen eller av styrelsen
utvalda medlemmar har deltagit på informationsmöten som kommunen arrangerat. Torsdagsträffarna inleddes
27 januari med “styrelsen informerar” där kommittéerna informerade om vad som komma skulle under
verksamhetsåret.
Nytt bokningssystem (boka.se) har implementerats för hantering av båtlyft och tvätt med kranen på Varvstorget
samt betalsystemet iZettle för betalning av ej kontraktsbundna artiklar därmed har befintlig kortterminal
avvecklats. Ekonomisystemet har bytts från bankens system till Visma eEkonomi. I samband med detta har vi
även bytt bokföringsmetod från kontantmetoden till faktureringsmetoden. Arbetet med förändrade ekonomiska
rutiner fortgår löpande. Stellan Larsson har haft i uppdrag att inventera och utarbeta förslag på
funktionsbeskrivningar för styrelseledamöter och kansliet som har presenterats för styrelsen och som under
kommande verksamhetsår skall arbetas vidare med.
I samband säsongsinvigningen 1 maj genomförde styrelsen den traditionella och uppskattade
introduktionsträffen för nya medlemmar. Styrelsen och kommittéerna informerade om sin verksamhet och
lockade nya medlemmar att engagera sig i klubbens verksamheter.
Under verksamhetsåret har det skickats ut totalt 16 st nyhetsbrev varav det sista gick till totalt 1114 st e-
postadresser. Hemsidan har under verksamhetsåret haft 55 838 sessioner. Totala antalet sidvisningar har varit
138 109 vilket ger att varje session i genomsnitt besökt 2,44 sidor. Mest besökta sidor har varit förstasidan,
vädersidan samt sidorna för Jolle, Seglarskola, Kontakt/Kansli, North Sails Trim Cup, Fyrtorn2handed och
Torsdagsseglingarna. Det har under året publicerats totalt 156 nyheter på hemsidan.
LBS har 675 följare på Facebook dit alla nyheter från hemsidan delas. LBS jolleverksamhet Lomma Sailing Team
har 290 följare på Facebook där det är ett väldigt aktivt nyhetsflöde och publiceras mycket bilder. Facebook-
gruppen ”LBS-are” har 287 medlemmar.
Per Erlandsson, Ordförande
Andres Asu, Vice ordförande