Landplatsen (uppdaterad 2012-03-07)

Landplatsen

Uppdaterad: 07 mar 2012
Skribent: Björn Skarin

 

Vi kommer att försöka publicera riktlinjer för hur landplatsen skall utnyttjas på bästa sätt. Kompletteringar kommer efter hand, undantag kan göras.

 

Placeringspolicies.

Båtar som tas upp regelbundet (vart år) placeras på södra delen av området.

Vagnar och "Vintergäster" placeras i norra delen, på sommarparkeringsområdet.

Fr o m 2012 gäller att vagnar och vaggor inte får placeras längs kanten mot ån, ej heller i brandgatorna. De senare skall ha 8 m fri bredd.

 

ORDNINGSREGLER FÖR LANDPLATSEN

1. Båt på landplatsen skall vara avmastad


2. Båtvagga eller annat stöd för båt skall vara försedd med medlems-  och landplatsnummer


3. Båttält eller heltäckande båttäckning skall högst upp vara försedd med ventilationsöppningar p g a risk för uppströmmande explosiv gas

4. El får endast användas för handverktyg och batteriladdning.

5. Batteriladdare får endast vara inkopplade 72 tim och kabel skall vara märkt med datum för påbörjad laddning. Mot särskild avgift får laddare vara inkopplad längre tid.

6. Under tiden 1/6 – 15/9 erfordras särskilt tillstånd för att ha båt på landplatsen

7. Inom område som är avsedd för sommarparkering , skall båtvagga eller annat båtstöd flyttas undan av ägaren och placeras inom angivna områden. Sommarparkering gäller tiden 1/6 till 15/9 enligt kontrakt med Lomma kommun.

Meddela så snart som möjligt om du nte kommer att vara klar före 15/5 så att vi kan vidta erforderliga åtgärder.

8. Båt på landplats skall vara försäkrad.


Båt står på landplatsen på ägarens ansvar.

Båt skall vara placerad mitt för platsnummermärket som markerar platsens mittlinje.
Vatten är normalt inkopplat under tiden 1 april – 31 oktober.
El på landplatsen är inkopplad dagligen kl 08 – 22.
Ovanstående är ett sammandrag av klubbens ordningsregler