Information

Information

Uppdaterad: 03 feb 2022
Skribent: Pär Halléus
E-post: Adressen Gömd

 

Information & föreskrifter för

torsdagsseglingar 2022

Våra seglingar riktar sig till alla, från nybörjare till erfarna rävar, inklusive juniorer, familjer och pensionärer. Sedan många år är vi en av de klubbar i Sydsverige som har störst bredd och lockar flest båtar. Efter varje segling serveras normalt* fika med trevligt eftersnack samt inte minst sker lottdragning med fina priser. Varje deltagande båt har en lott. 

Tveka inte att prova på att delta - med egen båt eller varför inte som gast, kom ned till klubbhuset eller kontakta någon i seglingskommittén så hittar vi en en båt som behöver fler gastar. Du kan också maila till lbs.sailrace@gmail.com så skall vi så snabbt som möjligt komma med ett förslag.

Anmälan

Anmälan sker inför seglingen på LBS webben senast kl 18. Vad anmälan skall innehålla framgår av webformuläret bla,  Båtnamn, båttyp, segelnr, SRS-tal, rorsman, starttid för jaktstart och ev anmärkning (tex US, utan undanvindssegel eller, Shorthanded, SH). 

Ansvarsförsäkring

Deltagande båt måste vara ansvarsförsäkrad. Detta ingår normalt i din båtförsäkring.

Bana

Banan utgörs av triangelbana som kan seglas antingen moturs (röd bana) eller medurs (grön bana). Banalternativ anges med flagga kl 18.00. Tänk på att bojarna kan dragga lite under säsongen så postionerna i verkligheten kanske inte stämmer till 100%.

Röd flagga/bana:

 • Startlinje mellan två bojar SV piren.
 • Babordsrunding av alla märken:
 • NV boj "Habo" (ca 1 NM NV om start linje)
 • SV boj "Spillepengen" (ca 1 NM syd om NV boj)
 • Boj SV startlinjen (ca 1 NM SO om SV boj)
 • NV boj "Habo"
 • Mål/SV startlinjen

Grön flagga/bana:

 • Startlinje mellan två bojar NV piren
 • Styrbordsrundning av alla märken:
 • SV boj "Spillepengen"
 • NV boj "Habo
 • Boj NV startlinjen
 • SV boj "Spillepengen"
 • Boj NV startlinjen
 • Mål/SV starttlinjen

Se banskiss nedan. Skriv gärna ut ett exemplar av banan och ha det i båten.

 

Positioner för klubbseglingsbojar

Notera att positionerna är ungefärliga. Bojarna kan dragga något pga ström, vågor etc.

LBS boj norra startlinjen         N 55.40,61 E 13.03,01

LBS boj södra startlinjen        N 55.40,42 E 13.03,17

LBS boj NV ”Habo”                 N 55.41,01 E 13.01,39

LBS boj SV ”Spillepengen”       N 55.39,90 E 13.01,31

  

Regler

Seglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna  så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning.

Segling utan spinnaker

Anmälan för segling utan spinnaker kan göras samma dag som seglingen sker. Notera detta när anmälan görs på webben. Markera med US.

SRS-tal för US (undanvindssegel) skiljer för olika båtar och framgår av SRS tabellen eller SRS-mätbrev.

Twohanded

Man kan också delta med endast 2 personer ombord och då använda sitt shorthanded SRS tal. Skriv SH i anmärkningsfältet på anmälan.

 

Jaktstart

Nytt för i år 2022:

Vid jaktstart har vi ingen i tornet denna säsong. Deltagande båt får själv hålla koll på starttiden samt ta sin egen målgångstid. Detta görs utifrån gps-tid. Efter seglingen måste deltagande båt lämna sin målgångstid till seglingsansvarig vid klubbhuset. Om detta inte anmäls får båten DNS. 

Seglingarna genomförs jämn vecka med jaktstart. Detta innebär att var och en får en egen starttid som är uträknad med hänsyn till båtens SRS tal och beräknad seglingstid. På sätt blir starten mindre stressande och målgången desto mer spännande för såväl deltagare som åskådare. Placeringarna bestäms av din plats vid målgång. Är du femte båt i mål blir du femma även efter korrigerad tid pga att SRS korrigeringen bestämde din starttid - "långsammast" startar först, dvs ca kl 18.30.

Starttiderna för respektive SRS-/respittal framgår nedan. Notera att de 3 sista torsdagarna så sker seglingarna 30 min tidigare. 

Välj den starttid i SRS-listan som är närmast ert SRS tal. Normal avrundning till närmast hel eller halv hundradel. Tex avrundas 1,017 till 1,015 samt 1,031 till 1,030. 
Starta på utsatt tid. Synka med GPS, mellanvågstid eller klockan i klubbhuset.
Starttornet kontrollerar er start. Vid första båts starttid ges en ljudsignal.

 

Tjuvstart

Signaleras med en ljudsignal samt flagga X ("finska flaggan").
Vid tjuvstart skall båten vända tillbaka helt på startsidan av startlinjen och starta om på rätt tid. 
Båt som vänder tillbaka är väjningsskyldig för andra båtar tills den har startat om.

Om båten inte startar om och tjuvstarten är mindre än 2 minuter så bestraffas båten med 5 minuters tillägg.

Tjuvstart mer än 2 minuter bestraffas med DSQ. Resultat bestäms av din placering vid målgång. Först i mål vinner!

Segla sportsligt och respektera reglerna. Obs, vid jaktstart får inte båt med senare starttid störa, t ex luffa eller vindskugga, båt med tidigare starttid den närmaste minuten innan dennes start.

Maxtid

Maxtiden för målgång är kl 20.40. För de avslutande höstseglingarna är maxtid för målgång kl 20.10 . Båt som inte gått i mål innan maxtiden får DNF (Did Not Finish). Detta är en ändring av KSR 35. För att undvika att ett flertal båtar inte klarar maxtiden vid svag vind så tillämpas banavkortning. Se nedan.

Fleet start 

LÄNK - instruktioner till flaggorna vid fleetstart 

Seglas normalt ojämn vecka. Se schema.

Startproceduren omfattar två starter:

 • Start 1: båtar med SRS tal lägre än 0,938, starttid 18:30
 • Start 2: båtar med SRS 0,938 eller högre, starttid 18:40

Varje start sker enligt följande

 • 5 min innan start, varningssignal (skott och flagga)
 • 4 min innan start, förberedelse signal (skott och flagga)
 • 1 min innan start, tutsignal
 • 0 min, start (skott, flagga tas ned) 

Startgrupp bestäms utifrån "urpsrungs-SRS". Alltså det SRS båten har före avdrag för ev shorthanded/utan undanvindssegel.

Varningssignal för start 1 ges normalt kl 18:25 (17:55 för September)
Varningssignal för start 2 ges normalt 5 min efter startskott för start 1
Båtar i start 2 får inte störa start 1 båtar inom startområdet efter deras varningssignal.

Instruktioner för avkortning av klubbseglingsbana

När kortas banan?

Bankortning beslutas av domarteamet på piren om första båts rundning av den yttre startbojen (startflaggan/vakaren) efter ett varv sker senare än kl 19:30 (kl 19:00 för de 3 sista höstseglingarna).

Hur sker målgång vid avkortning?

Målgång vid bankortning sker i samband med att båten rundar yttre startboj som om den skulle fortsätta på nästa ben. Mållinjen utgörs av tänkt linje mellan yttre startboj och domartornet.

Hur signaleras avkortning?

Avkortning av bana signaleras genom att en ljudsignal ges vid första båts målgång samt genom hissning av flagga S (Blå rektangel på vit bakgrund). Flaggan hissas kl 19:30 (höst kl 19:00) vid bankortning  enligt ovan.

Frågor?

Om domarteamet är osäkra på hur hantera läget, kontakta den som är seglingsansvarig för kvällen.

Nytt för i år:

Det kommer finnas ett gäng Snipe-jollar som är ute och seglar sin torsdagssegling samtidigt som kölbåt har sin. Det har sin egen bana och sin egen start. De startar alltid 18.20. Deras bana ligger på vår stora bana men har egna bojar. De har en kortare bana och seglar en enkel kryss/länns-bana. Håll sedvanmlig utkik men de seglar sin egen bana. 

Instruktioner för tävlingsansvariga samt domare/piren

Tävlingsansvarig gör:

 1. Skriver ut deltagarlista kl 18.00 och ger detta till tornet.
 2. Hämtar 2-3 vete-/kanellängder hos hembageriet, skrives upp i deras pärm och signeras.
 3. Förbereder skott & flaggor.
 4. Kokar 2-3 termosar kaffe. Dukar fram koppar mm, vid vackert väder gärna utomhus.
 5. Fixar lämpligt lotteripris. Antingen från eget företag eller kontakt, annars hämta något lämpligt i båtbutiken. Krisar det har kansliet alltid något i gömmorna.
 6. Efter segling genomförs lotteri. 
 7. Fyller diskmaskinen, startar denna samt släcker och stänger klubbhuset.
 8. OBS! Vid jaktstart annonserar seglingsansvarig röd/grön bana kl 18.00 genom att sätta flagga i tornet, med anledning av att tornet ej bemannas.

Domare/Piren vid fleetstart

Var alltid 2 personer i tornet. 

 1. Hämtar ut startväska och flaggor i klubbhuset.
 2. Väljer röd eller grön bana beroende på vindriktning.
 3. Ansvarar för att starttid blir korrekt. GPS klocka finns på kansliet.
 4. Ansvarar för signalflaggor och signaler fungerar. Inplastad manual finnes i väskan.
 5. Kontrollerar seglingen och målgången. Vid lite vind avkorta banan.
 6. Notera tidpunkt för målgångarna.
 7. Lämnar målprotokoll till kvällens tävlingsansvarige.
 8. Återställer flaggor och startväska i klubbhuset. Starttväska återställs på anvisad plats.

 

Minsta problem eller ?  V. v. kontakta torsdagssansvariga i seglinskommitteen:

Ulf Nilsson, 0706 19 45 99

Pär Halléus, 0763 46 50 30