Seglingskommittén - planerade aktiviteter och målsättningar


Seglingskommittén, planerade aktiviteter och målsättningar 2023-2024

Vår verksamhetsplan är inriktad på hur Seglingskommittén kan stödja segling och kappsegling i Lommabuktens seglarklubbs främst map kölbåtssegling och äldre jolleseglare (Masterseglare).

Nedanstående aktivitetslista ligger till grund, men är varken begränsad till eller helt bunden av, vad vi vill/kan åstadkomma i Skåne.

Nr. Aktivitet
1. Aktivt jobba med klubbfrågor.

2. Arrangera poängseglingar under säsongen, kallas Torsdagsseglingar.

3. Arrangera klubbmästerskap för kölbåtar och äldre jolleseglare (Masterseglare).

4. Arrangera en kappsegling för kölbåtar i maj.

5. Arrangera en distanskappsegling i Sundet.

6. Stödja nya seglare med hjälp.

7. Anordna seglingsinitierade träffar under icke seglingssäsong.

8. Vid behovs utbilda kappseglingsfunktionärer.

9. Svara på medlemsfrågor.

10. Marknadsföra segling/kappsegling i Skåne.

11. Vid behov hjälpa jollekommittén eller andra kommittéer i deras verksamhet.

12. Säkerställa att Seglingsledarna får sin årliga uppdateringsutbildning av SSF.


Våra informationskanaler är telefon, mail, vår egen LBS web, Sailarena, samt Facebook.

Per Kroon, Seglingskommittén