Med Excalibur kanalvägen till Medelhavet

Följ Nils-Eric och Birgitta på väg till Medelhavet kanalvägen i deras Najad S/Y Excalibur. 

 

Del 1 - Resan har börjat

Efter mycket vedermödor och beslutsångest förpassades gamla Bettan till hemmet för pensionerade Volvo Penta motorer. Beslutet togs efter att vi gjort en blixtvisit på den Italienska sporren och besett en Najad 440, visserligen 6 år yngre än Excalibur, men i ett skick som gav mycket övrigt att önska och förklarade det lågt satta priset. 

Nåväl, det gav oss en tur till den södra delen av Italienska halvön i bästa vårskrud och dessutom insikt att vår båt är i ett gott skick förutom då Bettan som led av både hjärtsvikt och ledgångsreumatism. I stället beslöt vi oss för att anlita Herr Craftmann, en vital Holländsk dito.

Vi skriver nu början på maj. I vanliga fall brukar man planera en slik operation månader i förväg men tack vare Johan Larsson, en ung man med stort tekniskt kunnande och automatsvarv med CAD-CAM program, drogs den sista skruven i 15 minuter innan sjösättning den 19 maj.

Tiden efter blev komprimerad med all övrig teknisk installation, packning och förberedelser. Vi lyckades trots det hålla tidsschemat sånär som på en dag och avgick 3/6 kl 09.30, confortinan rullades inte in 03.00 som en gång nere i Adenviken säkert till förtret för FC!

Besättning på den första etappen var undertecknad och tidigare nämnda Larsson. Redan utanför ön vid Limhamn lyckades vi med konststycket att få tamp i propellern, men trots det gav vi inte upp. 

Första delen av seglingen var behaglig med halvvind ner till tvärs Mön, sedan blev det naturligtvis motvind, en envis sydväst som dessutom var av det kallare slaget gjorde hela överresan för detta provturskommando kallt och ogästvänligt.

Travemünde nådde vi 26 timmar efter start och här mötte ordinarie besättning upp; Birgitta och Hugo (hunden). Väl där gjorde den förträfflige Larsson en heroisk röjdykarinsats och avlägsnade tampen från Herr Craftmanns propellerkäftar, hedras den som hedras bör!

5/6 gjordes en snabb avmastning på Böbs Werft av kunnig och trevlig personal. Masten åker nu i ensamt majestät med Graf masttransporte ner till Sete, själva tog vi oss till Lübeck och ligger där och väntar på morgondagens första slussningsäventyr som skall ta oss till Lauenburg.

-- Fortsättning följer --