Båtplatskommittén

Båtplatskommittén

Båtplatskommittén optimerar utnyttjande av sjö- och landplatser, underhåll och utveckling, effektiv båthantering vid upptagning/sjösättning etc.

För information om platser, sjö- eller landplatser, röd/-grönskyltning av gästplatser, kansliets öppettider och kontakt med hamnvärdar klicka här.


Kontakt:

Tord Schoug
tordschoug@gmail.com 

Förtydligande - Rensning landplatser

 • 6 jul 2024
 • båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo

image: Förtydligande - Rensning landplatser

Landplatsgruppen vill förtydliga att vid rensning ska hela platserna vara rena, inte bara precis där presenningen ligger.

 Under veckan har dessutom skräpet på bilden placerats i vad som känns som en ren provokation. Om detta inte tagits bort till den 15/7 kommer det att polisanmälas.

LBS, Båtplatskommittén

 

Rensning landplatser - komplettering

 • 27 jun 2024
 • båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo

image: Rensning landplatser - komplettering

Även färgburkar och annat skräp ska avlägnas.

Skribent: Leif Sundbäck
Datum: 2024-06-27

Landplatsgruppen hade möte den 25 juni där de konstaterade att även färgburkar och dylikt också skall vara avlägsnade.
För övrigt gäller detsamma som i det förra meddelandet

 

Trevlig sommar önskar

LBS, Båtplatskommittén

 

Senast 15 juli -Rensning landplatser

 • 25 jun 2024
 • båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo

image: Senast 15 juli -Rensning landplatser

Landplatser som ej är rensade till 15 juli kommer att debiteras med  2 000 kronor.

Skribent: Leif Sundbäck
Datum: 2024-06-25

Landplatsgruppen har vid besiktning av landplatserna på Strykjärnet funnit att många platser måste rensas upp och detta måste vara åtgärdat senast den 15 juli. Efter detta datum kommer landplatsgruppen att ombesörja rensning av dessa platser från beväxning. Kostnaded för detta kommer att debiteras den som har kontraktet för landplatsen.

I kontraktet för landplatsen ingår ansvar för att hålla platsen ren från beväxning. Det är också väl beskrivet i ABC för LBS.
Vid osäkerhet kontakta någon i landplatsgruppen för mer information.

LBS Båtplatskommittén

 

Containrarna för brännbart på Strykjärnet tas bort

 • 12 jun 2024
 • båtliv, båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo

image: Containrarna för brännbart på Strykjärnet tas bort

LBS styrelse har fattat beslut om att ta bort de två containrarna för brännbart båtrelaterat avfall som finns på Strykjärnet.

Skribent: Leif Sundbäck
Datum: 2024-06-12

Bakgrunden till detta beslut är att de regler som finns missbrukats under längre tid. De ökande kostnaderna för sortering av innehållet i dessa containrar avsedda endast för båtrelaterat brännbart avfall är inte försvarbart.

Vid varje transport till återvinning har LBS landplatsgruppen konstaterat att där kontinuerligt återfinns bl.a. bildäck, sängmadrasser, gasolflaskor, brandsläckare. Vi har informerat om detta vid upprepade tillfällen i nyheter, anslag och nyligen har containrarna placerats i inhägnaden på Strykjärnet i förhoppning om att missbruket skulle upphöra. Trots det hittades förra veckan stommar till köksinredning och diskbänk i dessa containrar för brännbart (se bild).

Detta innebär att ni fr.o.m. nu själva får ta ert avfall till återvinningen. Containern för metall blir tillsvidare kvar men upprepat missbruk av denna kan beslutet komma att ändras.

Övrig sortering vid "Kemistationen" gäller som tidigare.

 

Styrelsen
LBS, Lommabuktens Seglarklubb

Alle man på däck!

 • 24 maj 2024
 • båtplats, Kansli, klubb

image: Alle man på däck!

Kom in och hämta era årsmärken och köp en ny klubbstandert uppmanar blivande medlem Truls från sitt piratskepp Black Pearl med stolt LBS standert!

Skepp & Hoj

LBS redaktion

Skribent: Leif Sundbäck