Nyheter

Båttäckningar samlar gas!

  • 2 nov 2011
  • båtplats

Båthus som inte har öppningar i kortändarna kan samla gas. Gasen, sumpgas/gruvgas/metangas, är brandfarlig och måste vädras ut. Det räcker inte med att det är öppet i underkant av täckningen. Det måste vara ventilationsöppningar i ryggåsen i enlighet med gällande bestämmelser för landplatsen.