Ansökan om medlemskap & båtplats

Ansökan om medlemskap och båtplats hos Lommabuktens Seglarklubb i Lomma hamn

 

LBS har ca 450 båtplatser i Lomma hamn, både i nya hamnen och längs södra sidan av Höje å.

Önskar du ställa dig i kö för båtplats eller ansöka om medlemskap hos LBS Lomma hamn så ber vi dig att skriva ut, fylla i och skriva på den ansökan om medlemskap/kajplats som det finns en länk till längre ner.
Märk speciellt att när det gäller båtmått skall längden vara inklusive eventuellt peke, badplattform och dylikt.

Ansökan om Medlemskap och kajplats görs digitalt via denna länk:

                          Ansökan medlemskap LBS

Var noga med att fylla i alla uppgifter korrekt. Om du har några frågor så maila lbs@lbs.nu . Det går också bra att besöka oss i klubbhuset, se här för kansliets öppettider.

Kötiden är svår att förutspå. Den beror bl a på vad som blir ledigt och båtstorleken. Generellt så blir några tiotal platser lediga per år. De flesta av våra båtplatser är i intervallet 3-4 meters bredd mellan stolparna med merparten upp till 3,5 meter. Platser bredare än 4 meter är bara några tiotal.

Kön brukar vara ca 200 men många avböjer när erbjudande kommer så den praktiska kölängden är kortare. Räkna dock med ca 3-5 år till fast plats. Under tiden kan ett årligt gästplatsmärke lösas som ger rätt till att ligga på lediga grönmarkerade platser. Antalet gästplatsmärken är begränsat och kan endast lösas vid ett tillfälle per år, oftast i början av mars.

Pris på båtplats är beroende på platsens bredd.