Olycksfallsförsäkring för LBS medlemmar

Olycksfallsförsäkring för LBS medlemmar

Uppdaterad: 08 feb 2020
Skribent: Leif Sundbäck
E-post: info@lbs.nu

 

Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Olycksfallsförsäkring för försäkrad klubbs medlemmar gäller inom klubbens områden inklusive försäkrad klubbs normala vattenområde som används för träning och tävling, samt för medlem vid av medlems klubb, utlysta aktiviteter på annan plats, gäller ej vid deltagande i tävling på annan plats. Försäkringen gäller även för 1 medhjälpare i samband med sjö- och torrsättning.