Placering av båt på landplatsen

Placering av båt på landplatsen

Uppdaterad: 09 okt 2014
Skribent: Björn Skarin

 

Din landplats är utvald för att passa just din båt. Platsen har vanligen ett standardmått, 9*3, 12*4 etc.

Varje plats har en mittbricka, inte alltid så lätt att hitta, från vilken måtten är räknade.

Du har också grannar vars båtar skall ha plats inom sin landplats. Kommer en av båtarna fel så påverkas grannarna då platsen inte längre räcker till.

Det är båtägarens ansvar att tillse attt den egna båten placeras korrekt!

 

Viktiga riktlinjer 

I vägkanten framför varje landplats finns en centrumbricka. Båten skall läggas i rät vinkel mot vägen  med centrumbrickan som utgångspunkt.

 

Båten skall ligga ca 25 cm innanför brickan.

 

Normalt skall båten placeras med fören mot väster (Västkustvägen).