Kommittéer

Kommittéer

Uppdaterad: 03 apr 2017
Skribent: Andres Asu
 

 

En övervägande del av både det idrottsrelaterade, båtlivsorienterade och praktiska arbetet i LBS utförs i de olika kommittéerna. Totalt är över 60 medlemmar aktiva och bidrar med sina insatser helt ideellt.

Samtliga kommittéer är representerade i Styrelsen genom sammankallande. 

Vill du bli aktiv i klubben kontakta gärna Valberedningen eller någon av kommittérna direkt.