Information & föreskrifter för LBS Poängsegling 2024

LBS Poängsegling 2024

Våra seglingar riktar sig till alla, från nybörjare till erfarna rävar, inklusive juniorer, familjer och pensionärer. Sedan många år är vi en av de klubbar i Sydsverige som har störst bredd och lockar flest båtar. Efter varje segling grillar med trevligt eftersnack med tillhörande lotteri. Varje deltagande båt har en lott. 

Tveka inte att prova på att delta - med egen båt eller varför inte som gast, kom ned till klubbhuset eller kontakta någon i seglingskommittén så hittar vi en en båt som behöver fler gastar. Du kan också maila till lbs.sailrace@gmail.com så skall vi så snabbt som möjligt komma med ett förslag.

Torsdagsseglingarna har bytt namn. Numera kallar vi det LBS Poängsegling. Vi har under de flesta år seglat under torsdagar men faktiskt under vissa onsdagar också. 

Seglingarna startar ca 19.00. Detta är gjort för att skapa mer tid mellan arbete och segling i förhoppning om att få fler deltagare. De tre sista seglingar startar ca 18 med tanke på mörkret.  

Anmälan

Anmälan bör ske inför seglingen på LBS webben senast kl 18.30. Vad anmälan skall innehålla framgår av webformuläret bla, båtnamn, båttyp, segelnr, SRS-tal, rorsman, starttid för jaktstart och ev anmärkning (tex US, utan undanvindssegel eller, Shorthanded, SH). 

Ansvarsförsäkring

Deltagande båt måste vara ansvarsförsäkrad. Detta ingår normalt i din båtförsäkring.

Bana

Banan utgörs av triangelbana som kan seglas antingen moturs (röd bana) eller medurs (grön bana). Banalternativ anges med flagga kl 18.30. Tänk på att bojarna kan dragga lite under säsongen så positionerna i verkligheten kanske inte stämmer till 100%.

Röd flagga/bana:

- Startlinje mellan två bojar SV piren.

- Babordsrunding av alla märken:

- NV boj "Habo" (ca 1 NM NV om start linje)

- SV boj "Spillepengen" (ca 1 NM syd om NV boj)

- Boj SV startlinjen (ca 1 NM SO om SV boj)

- NV boj "Habo"

- Mål/SV startlinjen

Grön flagga/bana:

- Startlinje mellan två bojar NV piren

- Styrbordsrundning av alla märken:

- SV boj "Spillepengen"

- NV boj "Habo

- Boj NV startlinjen

- SV boj "Spillepengen"

- Boj NV startlinjen

- Mål/SV startlinjen

Se banskiss nedan. Skriv gärna ut ett exemplar av banan och ha det i båten.

 

Positioner för rundningsbojar

Notera att positionerna är ungefärliga. Bojarna kan dragga något pga ström, vågor etc.

LBS boj norra startlinjen     N 55.40,61 E 13.03,01

LBS boj södra startlinjen    N 55.40,42 E 13.03,17

LBS boj NV ”Habo”         N 55.41,01 E 13.01,39

LBS boj SV ”Spillepengen”       N 55.39,90 E 13.01,31

Regler

Seglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna  så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning.

Segling utan spinnaker

Anmälan för segling utan spinnaker kan göras samma dag som seglingen sker. Notera detta när anmälan görs på webben. Markera med US.

SRS-tal för US (undanvindssegel) skiljer för olika båtar och framgår av SRS tabellen eller SRS-mätbrev.

Two-handed

Man kan också delta med endast 1 eller 2 personer ombord och då använda sitt shorthanded SRS tal. Skriv SH i anmärkningsfältet på anmälan.

Jaktstart

Vid jaktstart har vi ingen i tornet under säsongen. Deltagande båt får själv hålla koll på starttiden samt ta sin egen målgångstid. Efter målgång måste varje deltagande båt lämna över sin placering till seglingsansvarig. Lättast är att kolla vilka båtar som kommer precis före och efter sin egen båt. Om detta inte anmäls får båten DNS. 

Jaktstart innebär att var och en får en egen starttid som är uträknad med hänsyn till båtens SRS tal och beräknad seglingstid. På så sätt blir starten mindre stressande och målgången desto mer spännande för såväl deltagare som åskådare. Placeringarna bestäms av din plats vid målgång. Är du femte båt i mål blir du femma även efter korrigerad tid pga att SRS-korrigeringen bestämde din starttid - "långsammast" startar först, dvs ca kl 19.00.

För starttider vid jaktstart, se vidare på hemsidan. 

Välj den starttid i SRS-listan som är närmast båtens SRS tal. Normal avrundning till närmast hel eller halv hundradel. Tex avrundas 1.017 till 1.015 samt 1.031 till 1.030. 

Starta på utsatt tid. Synka med GPS, mellanvågstid eller klockan i klubbhuset.

Starttornet kontrollerar er start. Vid första båts starttid ges en ljudsignal.

Tjuvstart

Signaleras med en ljudsignal samt flagga X ("finska flaggan").

Vid tjuvstart skall båten vända tillbaka helt på startsidan av startlinjen och starta om. 

Båt som vänder tillbaka är väjningsskyldig för andra båtar tills den har startat om.

Om båten inte startar om och tjuvstarten är mindre än 2 minuter så bestraffas båten med 5 minuters tillägg.

Tjuvstart mer än 2 minuter bestraffas med DSQ. Resultat bestäms av din placering vid målgång. Först i mål vinner!

Segla sportsligt och respektera reglerna. Obs, vid jaktstart får inte båt med senare starttid störa, t ex luffa eller vindskugga, båt med tidigare starttid den närmaste minuten innan dennes start.

Maxtid

Maxtiden för målgång är kl 21.10. Båt som inte gått i mål innan maxtiden får DNF (Did Not Finish). Detta är en ändring av KSR 35. För att undvika att ett flertal båtar inte klarar maxtiden vid svag vind så tillämpas banavkortning. Se nedan.

Fleetstart 

Seglas normalt ojämn vecka. Se schema.

Startproceduren omfattar två starter:

- Start 1: båtar med SRS tal lägre än 0,938, starttid 19.00

- Start 2: båtar med SRS 0,938 eller högre, starttid 19.10

Varje start sker enligt följande

- 5 min innan start, varningssignal (skott och flagga)

4 min innan start, förberedelse signal (skott och flagga)

- 1 min innan start, tutsignal

- 0 min, start (skott, flagga tas ned) 

Startgrupp bestäms utifrån "ursprungs-SRS". Alltså det SRS båten har före avdrag för ev shorthanded/utan undanvindssegel.

Varningssignal för start 1 ges normalt kl 18:55. På söndagar gäller 09.55.

Varningssignal för start 2 ges normalt 5 min efter startskott för start 1

Båtar i start 2 får inte störa start 1 båtar inom startområdet efter deras varningssignal.

Instruktioner för avkortning av bana

När kortas banan?

Bankortning beslutas av domarteamet på piren om första båts rundning av den yttre startbojen (startflaggan/vakaren) efter ett varv sker senare än kl 20.00. Detta signaleras av tornet vid fleestart. Vid jaktstart gäller eget ansvar för att kolla detta. Vid segling på söndagar gäller 11.00.  

Hur sker målgång vid avkortning?

Målgång vid bankortning sker i samband med att båten rundar yttre startboj som om den skulle fortsätta på nästa ben. Mållinjen utgörs av tänkt linje mellan yttre startboj och domartornet.

Hur signaleras avkortning?

Avkortning av bana signaleras genom att en ljudsignal ges vid första båts målgång samt genom hissning av flagga S (Blå rektangel på vit bakgrund). Flaggan hissas kl 20.00 vid bankortning  enligt ovan. Vid segling under söndagar gäller 11.00. Vid jaktstart då tornet inte är bemannat gäller samma sak. Dock utan signaler från tornet. Eget ansvar gäller för att ha koll på detta.

Frågor?

Om domarteamet är osäkra på läget, kontakta den som är seglingsansvarig för kvällen.

Observandum:

Det kommer finnas ett gäng Snipe-jollar som är ute och seglar sin poängsegling samtidigt som kölbåt har sin. Det har sin egen bana och sin egen start. De startar alltid 18.50. Deras bana ligger på vår stora bana men har egna bojar. De har en kortare bana och seglar en enkel kryss/läns-bana. Håll sedvanlig utkik men de seglar sin egen bana. 

Instruktioner för domare/piren

Domare/Piren vid fleetstart

Var alltid 2 personer i tornet. 

1. Hämtar ut startväska och flaggor i klubbhuset.

2. Väljer röd eller grön bana beroende på vindriktning.

3. Ansvarar för att starttid blir korrekt. GPS klocka finns på kansliet.

4. Ansvarar för signalflaggor och signaler fungerar. Inplastad manual finnes i väskan.

5. Kontrollerar seglingen och målgången. Vid lite vind avkortas banan.

6. Noterar tidpunkt för målgångarna.

7. Lämnar målprotokoll till kvällens tävlingsansvarige.

8. Återställer flaggor och startväska i klubbhuset. Startväska återställs på anvisad plats.