Byggnads- och anläggningskommittén

Byggnads- och anläggningskommittén

Uppdaterad: 28 nov 2022
Skribent: Leif Sundbäck
 

Byggnads- och anläggningskommittén har till uppgift att sköta drift och underhåll av klubbens byggnader och fasta anläggningar.

 • Ansvarar för klubbhusets drift, inventarier och verksamheten i och runt klubbhuset.
 • Ansvarar för att klubbens samtliga byggnader och installationer underhålles till en proper och funktionell standard.
 • Ansvarar för drift och underhåll av mastkranar, varvskran och reningsanläggning.
 • Ansvarar för underhåll av el- och VA-installationer på bryggor och landplatsen.
 • Handlägger el- och VA-abonnemang till de olika anläggningarna.
 • Håller månadsmöten med kommunen/hyresvärden och tillser att ingånget arrendeavtal efterlevs på bästa sätt av båda parter.
   
 • Kommitténs intention är att i möjligaste mån sköta drift och underhåll med hjälp av idiella krafter och i samarbete med båtplatskommittén.
 • Kontrakterad service och årlig besiktning av värmepump, mastkran, varvskran samt elanläggningarna på bryggor och på landplatsen utföres av certifierade företag.

Kontakt:
Set Tomasic

set.tomasic@gmail.com

Strykjärnet - VIKTIGT uppdatering!

 • 1 dec 2023
 • båtliv, Kansli, klubb, Klubbinfo, segling kölbåt

image: Strykjärnet - VIKTIGT uppdatering!

Regler på Strykjärnet 

UPPDATERING!!!!
Vi har felaktigt angivit att det är ett kodlås på bommen men det stämmer INTE. Låset som sitter vid södra infarten till Strykjärnet är ett vanligt brandkårshänglås.


 

 

Bommen skall vara stängd och låst

För att undvika att obehöriga tar sig in på "Strykjärnet" skall bommen vi södra infarten ALLTID vara stängd. Vid normal in- utpassage skall LBS elbom på norra infarten användas. Den södra infarten skall bara användas då LBS elbom inte är tillämplig. Vid varje sådant tillfälle ska bommen omedelbart stängas och låsas med kombinationslåset som sitter där.
Kontakta kansliet ifall du inte känner till koden.

Som det är just nu så står bommen öppen väldigt ofta. Så sent som den 28/11 var undertecknad där för att ta lite bilder vid lunchtid och  senare på eftermiddagen stod den öppen igen.

Det är varje båtägares ansvar att hjälpa till för att hindra obehöriga från att ta sig in på området tillträde och därför inför vi nu en REGEL att bommen skall stängas omedelbart efter varje passage. Ser ni att den står öppen, STÄNG den!

Bommen skall ALLTID vara låst.

 

Avfallshantering Strykjärnet

I vårt ABC för LBS under paragraf 8 finns beskrivet hur avfall skall hanteras och vad som får lämnas vid miljöstationen. Vid senaste tömningen av containern för brännbart denna veckan fick vi böta då det fanns bland annat 12 bildäck (var 5 med fälgar), 2 dunkar fulla med spillolja,  tomma gasoltuber. Detta är en helt onödig utgift för LBS. Detta hade förmodligen kunnat undvikas om bommen vid södra infarten varit stängd.

Avfallscontainrarna kommer framöver att placeras i det inhägnade området i den norra delen av Strykjärnet med tydliga instruktioner om vad som får slängas där.

Styrelsen
LBS Lommabuktens Seglarklubb

Skribent: Leif Sundbäck 2023-12-01.

Manuella mastkranen och varvskranen ej tillgängliga 15 dec 2023 - 1 mar 2024

 • 23 nov 2023
 • båtliv, båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo, segling kölbåt

Bygg & Anläggningskommittén meddelar att den manuella mastkranen samt varvskranen är avstängda för reparation och service under tiden 15 december 2023 – 1 mars 2024.

Har ni frågor om detta, vänligen kontakta LBS Kansli.

 

Bygg & Anläggningskommittén

LBS, Lommabuktens Seglarklubb

 

Enkät öka kappseglingsintresset

 • 22 nov 2023
 • båtliv, båtplats, klubb, Klubbinfo, segling kölbåt

image: Enkät öka kappseglingsintresset

Vad kan vi göra för att öka kappseglingsintresset?

Under flera år har vi noterat att antalet kappseglande båtar har minskat. Denna nedåtgående trend finns både i Sverige och i Danmark så det är inget unikt för Skåne. Vi vill gärna förstå om vi skulle kunna göra något för att vända trenden.

Vi kappseglar säkert av flera anledningar: roligt, lärorikt, utmanande etc. Men varför är det färre som kappseglar nuförtiden än för några år sedan?

Vi hoppas att ni kan besvara frågorna och gärna ge oss förslag på vad vi ska göra för att vända trenden. (Vi använder oss av en gratisfunktion därför blir det två enkäter.)

https://sv.surveymonkey.com/r/R75Z99F

https://sv.surveymonkey.com/r/53WD89N

Vi tackar och uppskattar att du tog dig tid att svara. Vi kommer skyndsammast att analysera svaren och efter det dels återkomma med analysen samt hur vi försöker bemöta era svar i praktiken.

Om du har frågor eller kommentarer om/på segling eller enkäten så är du välkommen att kontakta Seglingskommittén.

För Seglingskommittén
Per Kroon

 

Vintertecken - vattnet avstängt

 • 15 nov 2023
 • båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo

image: Vintertecken - vattnet avstängt

SMHI varnar för nattfrost i veckan.

LBS har från och med i måndags 2023-11-13 stängt av vattnet både i hamnen och på landplatsen.

 

Har du kvar båten i hamnen skall den flyttas till anvisad vintersjöplats snarast. OBS, iinga båtar får finnas kvar i lagunhamnen den 1 december.

 

Har du frågor så kontakta kansliet

LBS, Lommabuktens Seglarklubb

 

lbs lasse

Kallelse till LBS årsmöte 23/11

 • 8 nov 2023
 • båtliv, båtplats, jolle, Kansli, klubb, Klubbinfo

image: Kallelse till LBS årsmöte 23/11

Medlemmar i Lommabuktens Seglarklubb kallas härmed till årsmöte 2023 i Lomma kommuns Sessionssal. Årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelser, motioner, valberedningens förslag & kommittéernas planer är bifogade.