Miljöstationen

Miljöstationen

 

Kontaktperson för miljö/kemistationen är

Ronny Pedersen.

Ronny hittar du på
tel: 0706-181978,0733-0289702,

e-mail sm7vre@minisoft.se

 

Regler för miljöstationen.

 

Miljöstationen är avsedd för LBS' medlemmar.

LBS medlemmar betalar tömning. Se till att den är låst när du lämnar den.

Nyckel till miljöstationen är densamma som till mastskjulen.

Märk!

Endast avfall som finns upptaget på skylten är tillåtet att lämna i miljöstationen! 

 

Batterier placeras i den särskilda battericontainern (Plastcontainer)

Följ i övrigt de anvisningar som finns på de olika kärlen och inne i den gröna halvcontainern. 

 

Felaktig sortering skapar tilläggskostnader från återvinningsföretaget.

Det finns inget album kopplat till denna sida.