Styrelse

Lommabuktens Seglarklubb styrelse

Uppdaterad: 24 nov 2023
Skribent: Leif Sundbäck
E-post: leif.sundback@gmail.com

 

Säsongen 2023-2024

Styrelsen väljs vid årsmötet i November, fyllnadsval kan vid behov ske på vårmötet i april. Styrelsens uppdrag finns beskrivet i klubbens stadgar.

Styrelsen sammanträder månadsvis. Protokoll från styrelsemöten finns tillgängliga att läsa för medlemmar på kansliet. Även protokoll från medlemsmöten (årsmöte/vårmöte) finns att läsa för medlemmar på kansliet.

Foto Befattning/kommitté Namn E-post
 Ordförande  Karin Månsson  karin.mansson@outlook.com
 Vice ordförande  Leif Sundbäck  leif.sundback@gmail.com
 Sekreterare  Petronella Kindt  petronellakindt@gmail.com
 Kassör  Håkan Larsson  hakanlarsson65@gmail.com
 Seglingskommittén  Per Kroon  per.kroon.x@gmail.com
 Båtplatskommittén  Tord Schoug  tordschoug@gmail.com
 Jollekommittén  Carola Netterlid  carolanetterlid@gmail.com
 Båtlivskommittén  Walid Hamawander  walid.hamawander@hotmail.com
 Utbildningskommittén  Peter Nilsson  peter.nilsson@inspirehouse.com
 Byggnads och
 anläggningskommittén
 Set Tomasic  set.tomasic@gmail.com
 Miljökommittén  Staffan Andersson  maxisailor@gmail.com