Information

Information

 

Information & föreskrifter för torsdagsseglingar 2021

Äntligen lättade restriktioner så att vi från torsdagen den 3/6 kan hälsa alla seglare välkomna till LBS torsdagsseglingar! 

Våra seglingar riktar sig till alla, från nybörjare till erfarna rävar, inklusive juniorer, familjer och pensionärer. Sedan många år är vi en av de klubbar i Sydsverige som har störst bredd och lockar flest båtar. Efter varje segling serveras normalt* fika med trevligt eftersnack samt inte minst sker lottdragning med fina priser. Varje deltagande båt har en lott. 

Tveka inte att prova på att delta - med egen båt eller varför inte som gast, kom ned till klubbhuset så hittar du båtar som behöver fler gastar. Du kan också få kappseglingshjälp ombord på din egen båt av någon mer erfaren kappseglare. Tala med seglingsansvarig så försöker seglingskommitteen att hitta en båt eller mentor. Det är bra om du är ute i god tid så brukar det ordna sig. Du kan också maila till lbs.sailrace@gmail.com så skall vi så snabbt som möjligt komma med ett förslag.

*)Notera att de aktuella myndighetsbaserade restriktioner pga pandemin kan förhindra gemensam samling mm. Som deltagare är du skyldig att vara uppdaterad och följa aktuella restriktioner som beslutats av myndigheterna. 

Anmälan

Anmälan sker inför seglingen på LBS webben senast kl 18. Vad anmälan skall innehålla framgår av webformuläret bla,  Båtnamn, båttyp, segelnr, SRS-tal, rorsman, starttid för jaktstart och ev anmärkning (tex US, utan undanvindssegel eller, Shorthanded, SH). 

Ansvarsförsäkring

Deltagande båt måste vara ansvarsförsäkrad. Detta ingår normalt i din båtförsäkring.

Bana

Banan utgörs av triangelbana som kan seglas antingen moturs (röd bana) eller medurs (grön bana). Banalternativ anges med flagga kl 18.15.

Röd flagga/bana:

 • Startlinje mellan två bojar SV piren.
 • Babordsrunding av alla märken:
 • NV boj "Habo" (ca 1 NM NV om start linje)
 • SV boj "Spillepengen" (ca 1 NM syd om NV boj)
 • Boj SV startlinjen (ca 1 NM SO om SV boj)
 • NV boj "Habo"
 • Mål/SV startlinjen

Grön flagga/bana:

 • Startlinje mellan två bojar NV piren
 • Styrbordsrundning av alla märken:
 • SV boj "Spillepengen"
 • NV boj "Habo
 • Boj NV startlinjen
 • SV boj "Spillepengen"
 • Boj NV startlinjen
 • Mål/SV starttlinjen

Se banskiss nedan. Skriv gärna ut ett exemplar av banan och ha det i båten.

imagexifc.png

 

Positioner för klubbseglingsbojar

Notera att positionerna är ungefärliga. Bojarna kan dragga något pga ström, vågor etc.

LBS boj norra startlinjen         N 55.40,61 E 13.03,01

LBS boj södra startlinjen        N 55.40,42 E 13.03,17

LBS boj NV ”Habo”                 N 55.41,01 E 13.01,39

LBS boj SV ”Spillepengen”       N 55.39,90 E 13.01,31

  

Regler

Seglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna  så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning.

Segling utan spinnaker

Anmälan för segling utan spinnaker kan göras samma dag som seglingen sker. Notera detta på anmälningslistan senast kl 18. Markera med US.

SRS-tal för US (undanvindssegel) skiljer för olika båtar och framgår av SRS tabellen eller SRS-mätbrev.

Twohanded

Man kan också delta med endast 2 personer ombord och då använda sitt shorthanded SRS tal. Skriv SH i anmärkningsfältet på anmälan.

Starttid & målgång

Seglingarna genomförs med jaktstart. Detta innebär att var och en får en egen starttid som är uträknad med hänsyn till båtens SRS tal och beräknad seglingstid. På sätt blir starten mindre stressande och målgången desto mer spännande för såväl deltagare som åskådare. Placeringarna bestäms av din plats vid målgång. Är du femte båt i mål blir du femma även efter korrigerad tid pga att SRS korrigeringen bestämde din starttid - "långsammast" startar först, dvs ca kl 18.30.

Starttiderna för respektive SRS-/respittal framgår nedan, samt finns anslagna i klubbhuset. Notera att de 3 sista torsdagarna så startar seglingarna 30 min tidigare. 

Välj den starttid i SRS-listan som är närmast ert SRS tal. Normal avrundning till närmast hel eller halv hundradel. Tex avrundas 1,017 till 1,015 samt 1,031 till 1,030. 
Starta på utsatt tid. Synka med GPS, mellanvågstid eller klockan i klubbhuset.
Starttornet kontrollerar er start. Vid första båts starttid ges en ljudsignal.

imagedofch.png

Tjuvstart signaleras med en ljudsignal samt flagga X ("finska flaggan").
Vid tjuvstart skall båten vända tillbaka helt på startsidan av startlinjen och starta om på rätt tid. 
Båt som vänder tillbaka är väjningsskyldig för andra båtar tills den har startat om.

Om båten inte startar om och tjuvstarten är mindre än 2 minuter så bestraffas båten med 5 minuters tillägg.

Tjuvstart mer än 2 minuter bestraffas med DSQ. Resultat bestäms av din placering vid målgång. Först i mål vinner!

Segla sportsligt och respektera reglerna. Obs, vid jaktstart får inte båt med senare starttid störa, t ex luffa eller vindskugga, båt med tidigare starttid den närmaste minuten innan dennes start.

Maxtid

Maxtiden för målgång är kl 20.40. För de avslutande höstseglingarna är maxtid för målgång kl 20.10 . Båt som inte gått i mål innan maxtiden får DNF (Did Not Finish). Detta är en ändring av KSR 35. För att undvika att ett flertal båtar inte klarar maxtiden vid svag vind så tillämpas banavkortning. Se nedan.

Fleet start 

LÄNK - instruktioner till flaggorna vid fleetstart 

Seglas normalt jämna vecka. Se schema.

Signaleras kl 18.15 med flagga ”F”.

Startproceduren omfattar två starter:

 • Start 1: båtar med SRS tal lägre än 0,938, starttid 18:30
 • Start 2: båtar med SRS 0,938 eller högre, starttid 18:40

Varje start sker enligt följande

 • 5 min innan start, varningssignal (skott och flagga)
 • 4 min innan start, förberedelse signal (skott och flagga)
 • 1 min innan start, tutsignal
 • 0 min, start (skott, flagga tas ned) 

Varningssignal för start 1 ges normalt kl 18:25 (17:55 för September)
Varningssignal för start 2 ges normalt 5 min efter startskott för start 1
Båtar i start 2 får inte störa start 1 båtar inom startområdet efter deras varningssignal.

Instruktioner för avkortning av klubbseglingsbana

När kortas banan?

Bankortning beslutas av domarteamet på piren om första båts rundning av den yttre startbojen (startflaggan/vakaren) efter ett varv sker senare än kl 19:30 (kl 19:00 för de 3 sista höstseglingarna).

Hur sker målgång vid avkortning?

Målgång vid bankortning sker i samband med att båten rundar yttre startboj som om den skulle fortsätta på nästa ben. Mållinjen utgörs av tänkt linje mellan yttre startboj och domartornet.

Hur signaleras avkortning?

Avkortning av bana signaleras genom att en ljudsignal ges vid första båts målgång samt genom hissning av flagga S (Blå rektangel på vit bakgrund). Flaggan hissas kl 19:30 (höst kl 19:00) vid bankortning  enligt ovan.

Frågor?

Om domarteamet är osäkra på hur hantera läget, kontakta den som är seglingsansvarig för kvällen.

Instruktioner för tävlingsansvariga samt domare/piren

 

Tävlingsansvarig gör:

 1. Skriver ut deltagarlista kl 18.00 och ger detta till tornet.
 2. Hämtar 2-3 vete-/kanellängder hos hembageriet, skrives upp i deras pärm och signeras.
 3. Förbereder skott & flaggor.
 4. Kokar 2-3 termosar kaffe. Dukar fram koppar mm, vid vackert väder gärna utomhus.
 5. Fixar lämpligt lotteripris. Antingen från eget företag eller kontakt, annars hämta något lämpligt i båtbutiken. Krisar det har kansliet alltid något i gömmorna.
 6. Efter segling genomförs lotteri. Kortlek finnes på kansliet.
 7. Fyller diskmaskinen, startar denna samt släcker och stänger klubbhuset.

Domare/Piren gör:

 1. Hämtar ut startväska och flaggor i klubbhuset.
 2. Väljer röd eller grön bana beroende på vindriktning.
 3. Ansvarar för att starttid blir korrekt. GPS klocka finns på kansliet.
 4. Ansvarar för signalflaggor och signaler fungerar. Inplastad manual finnes i väskan.
 5. Kontrollerar seglingen och målgången. Vid lite vind avkorta banan.
 6. Notera gärna tidpunkt för målgångarna (ej nödvändigt men möjliggör värdefull uppföljning och på sikt utveckling av jaktstartssystemet)
 7. Lämnar målprotokoll till kvällens tävlingsansvarige.
 8. Återställer flaggor och startväska i klubbhuset. Starttväska återställs på anvisad plats.

 

Minsta problem eller ?  V. v. kontakta torsdagssansvariga i seglinskommitteen:

Ulf Nilsson, 0706 19 45 99

Pär Halléus, 0763 46 50 30

Johan Wickman, 070 595 13 93

UPPDATERAD: 02 FEB 2021 20:26Skribent: Pär Halléus