Pallning av båtar

Pallning av båtar

Uppdaterad: 20 aug 2012
Skribent: Björn Skarin

 

Rekommendationer för pallning av båtar.

 

LBS lämnar följande rekommendationer för pallning av båt med vagga eller stöttor:

 

A  Dimensionering.

  • Vagga eller stöttor skall vara avpassade efter båtens storlek och väntade vindlaster.

B   Användning.

  • Båten skall stå på kölen. Vikten skall ej tas upp av sidostöden.
  • Kölen bör vara låst för vridning. Kan erfordra att spett slås ner i marken.
  • De justerbara delarna av stöden bör ej vara för långt urskruvade. Minst halva gängan bör vara kvar i stödet. Använd vid behov breda kilar eller vattenfast plywood för att få anliggning mot båten.

C   Underhåll.

  • Se till att vatten som trängt in i stödben kan evakueras. Borra hål om så erfordras!
  • Rostskydda stöden/stöttor.
  • Åtgärda snarast uppkomna rostskador.
  • Krökta justerskruvar, vantskruvar o dyl bör bytas omgående.

 

OBSERVERA!

Det är båtägarens skyldighet att tillse att pallning av båt uppfyller kravet på säkerhet. Vid en sak- eller personskada faller ansvaret på båtägaren enligt Allmänna brottsbalken.

 

Rekommendationerna är utformade m h a P-O Westergren och Åke Tackman, båda verksamma med sjösäkerhet inom Skånes Båtförbund.

 

Sommaren 2011

LommaBuktens Seglarklubb

Båtplatskommittén

 

Hans Garmer