Stöldskyddsmärkning med SmartDNA

Stöldskyddsmärkning med SmartDNA

 

FINNS TYVÄRR INTE KVAR LÄNGRE! SIDAN KOMMER ATT TAS BORT:

Märkning av dina prylar med SmartDNA.

Genom märkning av såväl båtutrustning som motorer och annan begärlig egendom minskar stöldbegärligheten.

En sprayflaska för utomhusmärkning av klubbens redskap, datorer och medlemmarnas drev och propellrar samt andra stöldbegärliga föremål har anskaffats. En flaska räcker till ca 1600 spray-tillfällen. Sprayflaskan finns på kansliet för utlåning och har då klubbens DNA-identitet. Skyltar med information om att området är märkt med DNA är uppsatta.

SmartDNA är ett biologiskt framställt märk-DNA, som appliceras på stöldbegärliga föremål. Märkta objekt registreras i en databas, och om stulna objekt med DNA märkningen hittas kan de sedan kopplas till ägaren.

Märk–DNA är osynligt för blotta ögat och kan inte tvättas bort.

 

UPPDATERAD: 18 AUG 2022 14:38Skribent: Björn Skarin / Andres Asu