Råd från polisen

Råd från polisen

Uppdaterad: 08 jun 2016
Skribent: Björn Skarin

 

Här är lite goda råd från (när-)polisen om hur man skall undvika stölder och skadegörelse.

 

Råd del 1

Råd del 2

 

LBS förbättrar skalskyddet för landplatsen genom att stänga till de norra infarterna med vägbommar, se landplatskarta 2013 under Dokument för ytterligare information.

Bommarnas verkningsgrad försämras kraftigt om de inte hålls låsta. Därför, lås upp, kör in, lås efter dig och vid utpassage, lås upp kör ut, lås. Om du ser en öppen bom, lås den omedelbart!!!