Verksamhetsberättelser Båtlivskommittén

Båtlivskommittén verksamhetsberättelse säsongen 2015
(verksamhetsåret 2014-10-01--2015-09-30) 

En grupp på 6 personer har engagerat sig i klubbens H-båt Snärtan som fått mer kärlek än på många år. Gruppen har utfört borttagning av gammal bottenfärg, polering och vaxning samt bottenmålning. Övrig utrustning har gåtts igenom och ett nytt bättre begagnat försegel har införskaffats. Snärtan har varit bokad nästan varje helg samt några semesterveckor under sommaren. Efter lite arbete fick vi även fram en besättning som kunde vara med i H-båts SM i Ystad där man seglade en av de tre tävlingsdagarna, de andra två bjöd på för stark vind. Totalt har det varit 10-15 personer som haft möjlighet att vara ute och seglat i Lommabukten och därigenom provat på båtlivet. En familj som “provat på” ett par gånger seglar nu i egen båt.

Vi hade under januari till mars 11 st torsdagsträffar med ganska blandat besökarantal. Årets stora dragplåster var Edvin Buregren som berättade om sin hisnande resa genom Nordvästpassagen. En unik rutt norr om Kanada-Alaska som tidigare bara varit möjlig för isbrytare, en fängslande historia. Andra träffar var t ex styrelsen informerar, seglingsskildringar från våra egna medlemmar, besök av kryssarklubben och sjöscouter, lagar och bestämmelser för båttoaletter.

Vår eskader blev även i år inställd på grund av dåligt väder. Men i år samlades vi istället i klubbhuset och grillade. Vi blev ca 45 medlemmar som kom med humöret i topp trots regn och rusk. Det blev allsång med komp från gitarrer och det bjöds även på egenkomponerade sånger med både motorbåts- och segelbåtstema.

LBS har arrangerat i samarbete med SS Pinhättan i Barsebäckshamn nautiska utbildningar i våra klubbhus. Intresset för kurser inom ramen för klubbarnas egen verksamhet har vuxit mycket starkt de senaste åren vilket speglar medlemmarnas allt ökade intresse av att höja kunskapsnivån inom olika områden, men en önskan att delta i en trivsam samvaro med andra medlemmar under den mörka delen av året är också en viktig drivfjäder. Kurser som genomförts är: Förarintyg, Kustskepparintyg, Utsjöskepparintyg Kanalintyg, Radarintyg, Båtmekanikerintyg, SRC/VHF-Intyg, Seglarintyg 1 o 2, Fartygsbefälsexamen klass VIII, Brandutbildning, HLR samt Väderkurs för båtfolk.

Nicklas Ottosson, båtlivsansvarig