Om LBS

En av Sveriges större och aktivare båt- och kappseglingsklubbar med hemmahörande i Lomma hamn, Öresund. Aktiviteter för alla åldrar året om både på sjön och på land.

Skribent: Andres Asu
Modifierad: 2017-02-28

 

Lommabuktens Seglarklubb bildades den 6 juni 1946 på initiativ av Johan W Larsson som blev klubbens förste ordförande. Årsavgiften blev 6 kr och antalet medlemmar vid första årets slut var 64 st.

Ändamålet var från början att "befordra konsten att bygga, tackla och hantera segelbåtar, och att inom sitt verksamhetsområde sprida kunskap om sjöväsendet samt underhålla hågen för det för fäderneslandet viktiga sjömansyrket".

Idag är klubben en av landets större med fler än 1100 medlemmar och har som ändamål att befrämja båtsport, att utveckla medlemmarnas sjömanskap samt att verka för god kamrat- och idrottsanda.

Vi har en omfattande verksamhet året om för alla åldrar inbegripande seglarskola, kappseglingar, träningar, kvällseglingar, nautiska utbildningar, familjeeskadrar, seminarier, föreläsningar, sociala tillställningar etc. Barn- och ungdomsverksamheten går även under namnet Lomma Sailing Team.

LBS disponerar bryggplatser för ca 450 båtar i Lomma hamn, både i nya hamnen och längs åns södra sida. Vi har ett antal byggnader i hamnen som klubbhus, jollebodar, mastskjul och utrustningsbodar. På landplatsen (kallat "Strykjärnet") belägen längs Södra Västkustvägen innan fyrkantsdammen har vi "Åhus" som innehåller bl a verkstad och värmestuga.

Klubben drivs som en allmännyttig ideell förening vilket innebär att övervägande delen av vår verksamhet utförs med hjälp av ideella krafter organiserade i kommittéer. Detta ger möjlighet till stort medlemsinflytande plus att det bidrar till att hålla våra kostnader nere.

Är du intresserad av att engagera dig ideellt i verksamheten kontakta någon i Styrelsen eller Valberedningen.

Vill du ansöka om medlemskap och/eller ställa dig i kö för båtplats hos LBS i Lomma hamn vänligen kontakta kansliet.

Våra huvudsakliga informationskanaler är hemsidan www.lbs.nu och e-post nyhetsbrev.

Vi är anslutna både till Svenska Seglarförundet och Svenska Båtunionen.