Säsongen 2014-2015

Säsongen 2014-2015

Uppdaterad: 02 dec 2015

 

Verksamhetsberättelse säsongen 2014 - 2015

Styrelsen för Lommabuktens Seglarklubb lämnar härmed följande verksamhetsberättelse och redovisning av förvaltningen för verksamhetsåret 2014-10-01 till 2015-09-30.

Styrelsen har sedan 2014-11-27 bestått av:

  • Per Erlandsson, ordförande
  • Andres Asu, vice ordförande
  • Eivor Svensson, sekreterare
  • Stina Stensson, kassör
  • Johan Wickman, segling
  • Lis Peters, evenemang
  • Tommy Liljenberg, intendentur
  • Mats Jensen, båtplats
  • Marcus Skogfeldt, jolle
  • Nicklas Ottosson, båtliv

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under verksamhetsåret. Därutöver har delar av styrelsen träffats i arbetsgrupper för att avhandla löpande ärenden.

Två ordinarie medlemsmöte har avhållits. Antalet medlemmar 2015-01-01 var 1107 st.

Lars Jörnvi har bl.a. svarat för kansliet och har även adjungerats till styrelsemötena. Även i år har vi haft hamnvärdar under seglingssäsongen.

Delar av styrelsen eller av styrelsen utvalda medlemmar deltagit på informationsmöten som kommunen arrangerat.

Torsdagsträffarna inleddes i år med “styrelsen informerar” där kommittéerna informerade om vad som komma skulle under verksamhetsåret.

Ett nytt administrativt system för hantering av båtplatser, utlåning, rondering och fakturering har en arbetsgrupp arbetat med under året. Tanken är att ersätta vårt nuvarande system med syfte att kunna få informationen mer lättillgänglig för dem som arbetar med detta. Systemet tillhandahålls av Svenska Båtunionen SBU och ingår i medlemsavgiften vilket betyder att vi inte får några extrakostnader för själva systemet.

I samband säsongsinvigningen 1 maj genomförde styrelsen den traditionella och uppskattade introduktionsträffen för nya medlemmar. Styrelsen och kommittéerna informerade om sin verksamhet och lockade nya medlemmar att engagera sig i klubbens verksamheter.

I januari skickades ”LBS-aren”, en tryckt folder med aktuell information, ut till samtliga medlemmar.

23/1 skickades det första e-post nyhetsbrevet till 69 mottagare som under januari månad registrerat sina epostadresser på hemsidan. Under verksamhetsåret har det skickats ut totalt 27 st nyhetsbrev varav det sista gick till totalt 771 st e-postadresser.

Hemsidan fick nytt utseende i januari och har under verksamhetsåret haft 54 916 besök, s.k. sessioner. Totala antalet sidvisningar har varit 159 734 vilket ger att varje session i genomsnitt besökt 2,9 sidor. Mest besökta sidor har varit förstasidan, vädersidan samt sidorna för North Sails Trim Cup, Fyrtorn2handed och Torsdagsseglingarna. Det har publicerats totalt 184 nyheter på hemsidan (i genomsnitt ca en nyhet varannan dag).

LBS har 371 följare på Facebook dit alla nyheter från hemsidan delas. Lomma Sailing Team har 135 följare på Facebook där det är ett väldigt aktivt nyhetsflöde och publiceras mycket bilder.

Per Erlandsson, ordförande

Kommittéernas verksamhetsberättelser för säsongen 2015: