Gasbildning under landplatsen

Gasbildning under landplatsen

Uppdaterad: 10 okt 2017
Skribent: Björn Skarin

 

Detta är ingen nyhet, bara en befogad påminnelse.

Se till att du har god ventilation under täckningen!

Landplatsen är som bekant byggd på en gammal grop som fyllts med sopor. Bland dessa sopor bildas metangas (gruvgas). Gasen är lättare än luft och stiger. I rätt proportioner är gasen explosiv.

I de vanligaste täckningarna, öppna i för och akter, är det inget problem men i hela täckningar, slutna i ändarna, kan gasen samlas. Det är då nödvändigt och påbjudet att ha ventilationsöppningar för att släppa ut gasen. Att det är öppet någon meter i underkant är inte tillräckligt.  

Vid en genomgång av landplatsen ( okt -11), aktualiserad av skräpcontainerbranden/-bränningen, framkom att det finns ett antal täckningar som inte har nödvändig ventilation. 

Är du osäker, kolla och ta upp ventilationsöppningar!