Uthyrning Snärtan

Uthyrning Snärtan

Detta är under uppbyggnad och när det är klart är det vår förhoppning att man ska kunna boka och betala för hyra av Snärtan här direkt.
OBS!!! - Än så länge är detta bara ej verifierad information! - OBS!!!

 

LBS har en H-båt som medlemmar i LBS kan hyra för halvdag eller heldagar. Den kan användas på klubbsegling men även för några dagars seglats i Öresund. 

Villkor för att få hyra Snärtan:

 • Den som hyr och står som skeppare är medlem i LBS och minst har förabevis (uppvisas vid utlämning)
 • Hyran skall vara betald innan båten lämnas ut
 • Betalar ersättning för slitage och bränsle

Ansvar

 • LBS segebåt Snärtan är försäkrad och klubben bär ansvaret för båten. 
 • Om skador eller onaturligt slitage uppkommer på grund av oaktsamhet från båtföraren så kan båthyraren bli ersättningsskyldig gentemot klubben för faktiska kostnader/alternativt självrisk
 • Det är båtförarens ansvar att efter varje uthyrning:
  • Se till att båten är ordentligt förtöjd och fastlåst
  • Tömma båten på bränsletank och träningsmaterial
  • Meddela ansvarig för Snärtan om något är trasigt eller om det saknas bränsle. Detta ska alltid göras direkt efter uthyrning i samband med återlämnande

Hyrkostnad

 • Heldag är 400 kr per dag

  Betalas via webbshoppen till LBS före hyrtillfället.