Säsongen 2015

Säsongen 2015

 

Båtplatskommittén verksamhetsberättelse säsongen 2015
(verksamhetsåret 2014-10-01--2015-09-30) 

Båtplatskommittén har som uppgift att arbeta med brygg- och landplatser och under budgetåret 2014/15 har det varit många aktiviteter för gruppen.

Under båtsäsongen görs en fortlöpande hamnbesiktning som leder till en hel del renoverings- och förbättringsarbete. Det har monterats nya eluttag med skyddshuvar, skyltar med platsbredd har kompletterats och trasiga röd/grön-skyltar har bytts ut. Under året har elkablar och vattenledningar på bryggorna reparerats och upphängningar setts över och även kranar och kopplingar har fått en översyn.För att komma tillrätta med algpåväxt har man testat att skura A-bryggan och samtidigt passat på att slå ner uppstickande spikskallar.

Den nya rutinen för hur master skall placeras i masthusen har, tillsammans med städning och nytt tågvirke till hissblocken, underlättat för båtägarna att säkert kunna hantera och förvara sina master.

Under året har det varit ett antal krankurser och en större sele har köpts in.

På landplatsen, ”Strykjärnet”, har en viktig aktivitet under året gällt ogräsbekämpning. För framförallt de gemensamma ytorna har det utförts mekanisk bekämpning i två etapper. En ansökan om kemisk bekämpning har lämnats in till kommunen och ärendet pågår i skrivande stund.

Delar av landplatsen har använts för sommarparkering enligt avtal med kommunen och därför har vissa båtar/vaggor flyttats för att få tillräckligt utrymme. Dessutom har ett 30-tal stenar placerats ut som avgränsning för att minimera inkörsel av obehöriga.

Gemensam utrustning för DNA märkning har skaffats in under året och skyltar om märkningen har placerats både i hamnen och på landplatsen.

Mats Jensen, Båtplatsansvarig