Verksamhetsberättelser Byggnads- och anläggningskommittén

 

Intendenturkommittén verksamhetsberättelse säsongen 2015
(verksamhetsåret 2014-10-01--2015-09-30)

Under verksamhetsåret har vi utöver småreparationer och gängse underhållsarbeten gjort lite mindre projekt i egen regi och på så sätt lyckats hålla ner kostnaderna.

Till klubbhuset har vi köpt in akustikplattor att montera på ovanvåningen i baren. Vi har monterat nya spotlighter i klubbsalen. I masthusen har vi justerat och tvättat portar och ytterbelysningsarmaturer. Nya och bredare ståldörrar som försetts med kodlås har monterats i jollebyggnaderna. Vi har justerat fasadbrädor på landplatsens byggnader, “Åhus”, samt justerat dräneringen från värmepumpen. “Hoddan”, förrådet som ligger vid vändplatsen vid klubbhuset sammanbyggt med sophuset, har utrustats med diverse hyllinredning.

Schemalagda möten med Hamnrådet (kommunen och hamnens intressenter) har genomförts under året tillsammans med kansliet. Dessa möten hålls en gång i månaden.

Tommy Liljenberg, Intendent