Nyheter

Mastskjulen

  • 14 dec 2011
  • båtplats

En inventering av masterna i mastskjulen pågår. Ett flertal master är inte märkta/svåridentifierade. Underlätta arbetet, är du osäker på märkningen av din mast, kolla och rätta till!

Vad händer i och omkring vårt klubbhus under 2012?

  • 6 dec 2011
  • Klubbinfo

En vindskena lossnade och en takpanna blåste ner i stormen men detta är redan åtgärdat. Tröskeln vid entrén är bytt och en ny plåtskoning är monterad. Dörren till "Egons hodda" var murken och en ny skiva är monterad.