Nyheter

Spara på vatten på bryggorna

  • 17 jul 2018

Tänk på vattenbristen, spara på vatten om du behöver tvätta din båt!

Båtbottentvätt med kran på Varvstorget 2018

  • 17 jul 2018

LBS erbjuder lyft och bottentvätt på bokningsbara tider och till fasta priser. Utbildad personal sköter kranen samt två effektiva högtryckstvättar. Under seglingsperioden V19-V35 fredagar och under upptagningssäsongen V37-V44 torsdagar till söndagar