Nyheter

Sjösätta eller bli kvar på land 2014 ?

  • 30 dec 2013

Ett säkert vårtecken... LBS kansli jobbar med kajplatserna inför 2014

Motorkursen 2013 - 2014

  • 11 dec 2013

Motorkursen kommer att vara på Åhus, verkstad och värmestugan och leds av Rolf Lundqvist. Observera! Kursstart 14/12.

Välkommen på Julglögg söndag 15/12 kl 11

  • 8 dec 2013

Vi träffas i klubbhuset och önskar varandra riktigt god jul och ett gott nytt seglingsår!

Blåsvädret Sven

  • 7 dec 2013

Du har väl kollat din båt! Sven ställde till med mer skada än Simone. I hamnen extremt högvatten och på landplatsen rök presenningar och en båt välte. Hur gick det med din?

Mer förstörelse

  • 6 dec 2013

Det är inte bara vädret som ställer till det. Redan före ovädret hade en stöttning skadats allvarligt som kunde ha fått allvarligare konsekvenser.

Översvämning i hamnen och förödelse på landplatsen

  • 6 dec 2013

Vattenståndet har på förmiddagen stigit till ca 1,5 meter över det normala och medfört översvämningar i hamnen med i princip alla bryggor under vatten. Ihållande stormvindar med byar över 30 m/s har skapat förödelse på landplatsen. Vi uppmanar alla med båtar i sjön eller på landplatsen att snarast omständigheterna tillåter kontrollera era förtöjningar, fendrar, presenningar, täckställningar, vaggor etc.

Varning för extremt högt vattenstånd i hamnen

  • 5 dec 2013

Ni som har båtarna i hamnen bör kolla att förtöjningar och fendrar klarar storm och extrem högt vattenstånd från torsdag em till fredag em.

Sailors Pub fredag 6 december

  • 3 dec 2013

På fredag är det åter LBS Sailors Pub i klubbhuset kl 19-ca 23. Vi drömmer om sommaren och kommande seglingar. Man kan prova på att segla ''virtual skipper''. Live musik och en s k ''köpebar'' kommer att finnas med försäljning av dryck o tilltugg till självkostnadspris. Hjärtligt välkomna!

Vinterel

  • 2 dec 2013

Det finns nu nya och förenklade möjligheter att ansluta el på land- och sjöplatser. Metoden är tillämpbar även för kajplatser sommar och avses användas permanent om försöket faller väl ut.