Nyheter

Behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp

  • 8 maj 2008
  • båtliv, segling kölbåt

Behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp på remiss Regeringen har idag skickat departementspromemorian,