Nyheter

ABC uppdatering hantering av master

  • 19 okt 2023
  • båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo, segling kölbåt

Hantering av master har uppdaterats i ABC för LBS

För att lätta på den ansträngda beläggningen i mastskjulen har följande ändringar gjorts i vårt ABC för LBS under "5 Föreskrifter och bestämmelser för masthus, mastkaj och mastkran" följande tilllägg och justeringar gjorts. Se nedan där den justerade texten markerats med rött:

5 a.
Master förvaras i klubbens masthus efter överenskommelse med LBS. Före inläggning skall spridare, antenner och skrymmande utrustning vara demonterad. Vant och stag skall vara surrade till masten. Kan detta inte ske får masten inte förvaras i masthuset. Plats anvisas av LBS som också äger rätt att omplacera masterna. Fasta lyftdon (”masthiss”) skall användas och får ej flyttas. Mast placerad längst ut på konsol skall surras fast. Bommar, spinnakerbommar, får ej förvaras i masthuset. Masterna skall vara märkta med ägarens medlemsnummer, namn och telefonnummer enligt information på anslagstavla i masthus. Medlem som inte har landplats skall betala avgift för att få förvara mast i mastskjulet. Ligger mast outnyttjad i masthuset längre tid än tre år uppmanas ägaren att avlägsna densamma inom två månader från skriftlig uppmaning. Masten kan då av ägaren flyttas till inhägnat område på landplatsen där den får ligga i ytterligare tre år. Därefter kommer den att skrotas. Om ägaren ej själv ombesörjer flyttning av masten inom utsatt tid kommer LBS att ombesörja detta och kostnaden härför kommer att avkrävas ägaren.

5 g.
Mastkranar får endast användas av medlemmar som gått kurs genom LBS, gäller även vid klättring i mastkran (enligt arbetsmiljöregler samt krav från försäkringsbolag). Vid klättring i mastkran skall sele användas och krokas i avsedd anordning.

 

Styrelsen LBS

27 000 NM jordenrunt - Torsdagsträff 16 november

  • 17 okt 2023
  • båtliv, båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo, segling kölbåt

image: 27 000 NM jordenrunt  - Torsdagsträff 16 november

Jorden runt med S/Y Puffin - 27 000 NM

Våra LBS medlemmar Charlotte Brännström och Max Goodman berättar om sin segling jorden runt på 18 månader med sin båt S/Y Puffin. 

Spänn på flytvästen, dröm dig bort och låt dig inspireras av deras spännande äventyr!

 
Här hittar du mer information om deras båt och segling: Sailingpuffin.se 

 

 

 

Höst i hamnen & bryggrenovering A.bryggan väst ''stenlastningskajen''

  • 13 okt 2023
  • båtliv, båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo, segling kölbåt

image: Höst i hamnen & bryggrenovering A.bryggan väst ''stenlastningskajen''

Hej LBSare!
Korta dagar och lågtrycken kommer tätare. Dags att ta tag i er båt inför vintern

- Om den skall ligga kvar i vattnet med säker förtöjning så ansöker du snarast om vintersjökajplats genom kansliet. OBS snarast! Skicka mail till kansli lbs@lbs.nu.

- Skall den upp - boka tvätt på vår hemsida: https://www.lbs.nu/om-lbs/bygg-anlaggning/batbottentvatt-med-kran-pa-varvstorget/

- Vill ni ha el över vintern skall elmätare införskaffas av er båtägare själva. Förbrukningen SKALL redovisas senast 1.4.2024.

- Ta med alla linor och inhal & sätt gärna er skylt på grönt inför 2024. Kvarglömda linor slängs i vinter.

- Lagunhamnen skall vara helt tom absolut senast 1 december. 

- Har ni kajplats väst om stenlastningskajen i Ån så sätt full gas - plats nr 92-177,  där renoverar Lomma Kommun bryggan. El o vatten stängs vecka 43.

 

Övriga frågor - bara kontakta kansliet

Trevlig vinter önskar LBS kansli

Lasse J & Co

varmt välkommen till höst- & vinterträning

  • 2 okt 2023
  • jolle

image: varmt välkommen till höst- & vinterträning

Vi drar nu igång helgträningen från helgen 7-8 oktober! Grupperna tränar enligt följande tider:

Lördagar kl. 10.00 – 13.00: Optimist Grön och RS Aero/ILCA
OBS: Grön grupp seglar som längst till höstlovet. När det inte är väder för segling blir det istället teori, fysträning eller kul aktiviteter.
 
Söndagar kl. 10.00-13.00: 29er, Optimist Blå/Röd och Zoom8
Viktigt att veta för alla seglare är att det är obligatoriskt med torrdräkt eller vintervåtdräkt, våtskor, mössa och handskar så snart vattentemperaturen understiger 14 grader.
Zoom8 seglar fram till höstlovet.

LBS Jolle